Entrélösning - Movestic Entré ITP
Pengarna placeras först i en entrélösning. Entrélösningen består av tre fonder. Aktiedelen består främst av en global aktiefond och en mindre del i en aktivt förvaltat svensk aktiefond, Didner & Gerge Aktiefond. Räntedelen utgörs av en kort räntefond.

Tabellen visar de fonder som ingår i entrélösningen.FondKategori


AMF Räntefond Kort

Ränte - SEK penningmarknad

Didner & Gerge Aktiefond

Sverige

Öhman Global Hållbar A

Global, mix bolag


Fram till att den försäkrade är 59 år är 80 procent av kapitalet investerat i global aktiefond och 20 procent i en Sverigefond, därefter viktas pensionskapitalet över till att även innehålla räntor.

Nedtrappning av risk är linjär och utgår från total förväntad utbetalningstid. Om den försäkrade ändrar utbetalningstiden eller pensionsålder anpassas placeringar efter det.