Entrélösning - SPP Ett val ITP (2018)
Pengarna placeras först i en entrélösning. Entrélösningen består av fyra olika fonder från Storebrandkoncernen som SPP är en del av. Två av fonderna är aktiefonder och två är räntefonder. Aktiefonderna utgörs av en globalfond och en Sverigefond. Räntedelen utgörs av en lång- och en korträntefond.

Tabellen visar de fonder som ingår i entrélösningen.


FondKategori


Storebrand Global All Countries

Global, mix bolag

Storebrand Sverige

Sverige

Storebrand Lång Obligation

Ränte - SEK obligationer, långa

Storebrand Kortränta

Ränte - SEK obligationer, korta

Fram till att den försäkrade är 58 år är hela kapitalet investerat i global aktiefond
och därefter viktas pensionskapitalet över till att även innehålla räntor.

Vid temporär utbetalning justeras allokeringen för den försäkrades entrélösning så att kapitalet ska vara helt omplacerat till den lägsta risken (80 procent räntefonder) när det återstår fem år av utbetalningsperioden.