Entrélösning - Swedbank Generation ITP
Pengarna placeras först i en entrélösning. Entrélösningen består av fyra olika fonder. Två av fonderna är aktiefonder och förvaltas av Swedbank. Inriktningen på dem är global samt ”global och Sverige”. Swedbank har även med en blandfond vilken investerar ena hälften i räntebärande och andra hälften i aktier. Räntedelen utgörs av en fond från SPP och är en lång räntefond.

Tabellen visar de fonder som ingår i entrélösningen.FondKategori


SPP Obligationsfond

Ränte - SEK obligationer, långa

Swedbank Robur Globalfond Mega

Global, mix bolag

Swedbank Robur Mixfond Pension

Blandfond - SEK, balanserad

Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA J

Global & Sverige


Fram till 55 års ålder är hela kapitalet investerat i aktiefonder och därefter viktas pensionskapitalet över till att även innehålla räntor via en räntefond och en blandfond.

Vid temporär utbetalning justeras fördelningen i entrélösningen så att kapitalet ska vara helt omfördelat till den lägsta placeringsrisken (70 procent räntefonder eller räntor) när det återstår fem år av utbetalningsperioden. Val av en annan pensionsålder än 65 år påverkar när nedtrappningen av placeringsrisk börjar, senare pensionsålder gör att starten för risknedtrappning inleds senare.