Entrélösning - Swedbank Generation ITP

Entrélösningen består av tre olika fonder. Två av fonderna är aktiefonder och kommer från Swedbank. Inriktningen på dem är global samt global och Sverige. Räntedelen utgörs även den av en fond från Swedbank och är en lång räntefond. Swedbank har den entrélösing som har högst andel aktier då risken är som lägst med 30 procent i aktier. Nedtrappning av risk börjar 9 år innan vald pensionsålder och pågår 10 år efter vald pensionsålder.

Faktorer som påverkar kapitalets placering och förväntad avkastning

I en entrélösning är det den försäkrades ålder som bestämmer kapitalets placering. Risken kommer automatiskt att sänkas i takt med att den försäkrade blir äldre.

Tabellen visar de fonder som ingår i entrélösningen.FondKategori


Swedbank Robur Globalfond I

Global, tillväxtbolag

Swedbank Robur Obligation A

Ränte - SEK obligationer, mix

Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA J

Global & Sverige


Fram till att den försäkrade är 56 år är hela kapitalet investerat i aktiefonder och därefter viktas pensionskapitalet över till att även innehålla räntor.