Årlig avgift

Den årliga avgiften innehåller samtliga kostnader (ex fondförvaltningsavgift), men inte fondens transaktionskostnader.