Försäkringsavgift

Avgift som tas från försäkringskapitalet inom traditionell försäkring.