Garanterat värde

Den lägsta nivå som bolaget garanterar att de ska betala ut. Garantin gäller gjorda inbetalningar och inte hela kapitalet.