Kapitalförvaltningskostnad

Kapitalförvaltningskostnaden är försäkringsbolagets kostnad för att förvalta försäkringskapitalet. Kostnaden tas ut innan värdeförändringen fördelas till försäkringarna.