Livslängdsantagande

Bolagets bedömning av hur länge en 65-åring beräknas leva efter 65. Antagandet används främst för att beräkna storleken på livslång pension.