Max avgift

Några bolag har satt ett tak för hur stor avgift du som mest betalar varje år.