Är du 56 år eller äldre?

När du närmar dig pension viktas placeringen i försäkringarna om för att minska risken och säkra det insatta kapitalet. Välj alternativet 56+ så blir jämförelserna korrekta för dig.