PRI - Principles for responsible investment

PRI är ett FN-initiativ som bland annat innebär att hållbarhetsfrågor integreras i besluts- och investeringsprocessen och att bolagen ska främja hållbarhetsprinciper på marknaden.