Prognosränta

Prognosräntan är en antagen räntesats som används när bolaget bedömer hur mycket pengarna kommer att växa under utbetalningstiden. Den används också när bolaget räknar ut storleken på pensionen.