UN Global Compact

Undertecknande av FNs Global Compact innebär att bolaget stödjer de tio principerna inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption.