Fondavgift

Avgift som fondbolaget eller värdepappersbolaget tar ut för att täcka kostnaderna för förvaltning av fonden. Avgiften anges i procent av fondandelarnas värde.