Värdeförändring

Hur mycket försäkringen eller en enskild fond har ökat eller minskat i värde, i snitt per år.

Värdeförändringen som redovisad avser en person som är 45 år.