• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • Lägre avgifter för över 2 miljoner privatanställda tjänstemän med ITP med ny upphandling
 • /

Lägre avgifter för 2 miljoner tjänstemän med ITP med ny upphandling

Lägre avgifter i äldre bestånd, bredare fondutbud och förbättrade produkter är några av nyheterna när Collectum upphandlat försäkringsgivare för tjänstepensionen ITP kommande fem år.

Totalt åtta försäkringsgivare har valts ut för att förvalta den premiebestämda delen av tjänstepensionen ITP under kommande femårsperiod. Det finns fem alternativ för traditionell försäkring och fem alternativ för fondförsäkring. Inom fondförsäkring erbjuds över 100 olika fonder fördelade på de fem olika alternativen.

Traditionell försäkring

 • Alecta
 • AMF
 • Folksam
 • Nordea
 • SPP

Fondförsäkring

 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar
 • Nordea
 • SPP
 • Swedbank

Alecta fortsätter att vara förhandsvalet inom traditionell pensionsförsäkring för den privattjänsteman som inte gör något aktivt val. Alecta har haft högst totalavkastning historiskt sett. Oavsett om man tittar 5, 10 eller 15 år tillbaka i tiden så har Alecta bäst totalavkastning. Alectas produkt förväntas även ge högst pensionsutbetalning till lägst avgift.

Alecta var sammantaget bäst i den utvärdering som gjorts. Det går dock inte att bortse från den senaste tidens händelser i bolaget. Därför är det viktigt att påminna om att det alltid finns möjlighet att ompröva en tilldelning. Det kan till exempel ske om ingripande görs från Finansinspektionen i ett valt bolag. Vi kommer noga fortsätta att följa Alectas agerande.

Precis som i de fyra föregående upphandlingarna har Collectum gjort en oberoende utvärdering där låga avgifter, möjligheten till hög avkastning och i slutändan höga pensioner varit det väsentliga. Dessutom har årets upphandling inriktats på stärkt kvalitet i såväl utbud som bredd.

Avgifterna sänks nu ytterligare, från redan låga nivåer. Genom att denna gång få ner avgifterna även i äldre bestånd, kommer tjänstemännen redan under ett enskilt år att spara hundratals miljoner som annars hade gått till avgifter.

Med upphandlingen får de 37 000 privata företag som har kollektivavtal en ännu bättre tjänstepensionsförmån för sina tjänstemän. Totalt omfattar upphandlingen cirka 2,2 miljoner tjänstemän som är eller tidigare har varit anställda på ett företag med kollektivavtal.

De nya avtalen träder i kraft den 1 oktober 2023 och gäller till och med den 30 september 2028.

Upphandlingarna görs vart femte år och bygger bland annat på en utvärdering av historisk förmåga att ge avkastning, låg avgiftsnivå och att produkten har potential att ge en bra pensionsutbetalning.

Upphandlingarna av tjänstepensionsförvaltare genomförs av Collectum på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. De tidigare upphandlingarna genomfördes 2007, 2010, 2013 och 2018.

Collectum upphandlar tjänstepension för totalt 2,2 miljoner privatanställda tjänstemän och ställer tuffa krav på försäkringsgivarna. Syftet är att ge tjänstemännen mesta möjliga pension.

Det nya utbudet som handlats upp blir tillgängligt att välja från den 1 oktober.

Den som har ITP via sin arbetsgivare och tidigare valt en försäkringsgivare som inte längre finns med i det upphandlade utbudet kommer få möjligheten att behålla sitt tidigare val. Alla som omfattas av detta kommer att kontaktas av Collectum under perioden juli till september 2023 med information om hur de kan hantera sina placeringar. Görs inget val så placeras de i förhandsvalet.

Även den som inte gör några val kan vara säker på att få en bra tjänstepension. Görs inget aktivt val placeras pengarna i förhandsvalet, som alltid är en utvald och kvalitetssäkrad försäkring med låg avgift.

De cirka 500 000 tjänstemän som har haft ITP under arbetslivet och gått i pension påverkas inte av upphandlingen.

Vad gäller för ITP 1 – tjänstemän födda 1979 och senare

Tjänstemän med ITP 1 kan själva placera hela tjänstepensionen hos en eller flera av de upphandlade försäkringsgivarna. Av ITP 1-premien ska 50 procent placeras i en traditionell försäkring, resterande 50 procent kan placeras i antingen traditionell försäkring eller fondförsäkring, eller fördelas med 25 procent i varje kategori. Traditionell försäkring innehåller förutom aktie- och ränteplaceringar också andra tillgångar, såsom fastigheter och infrastrukturprojekt. Traditionell försäkring innehåller även en garanti om att alltid få ut minst 85 procent av inbetalat belopp.

Tjänstemän med ITP 2 har även en kompletterande tjänstepension, ITPK, som motsvarar två procent av lönen. ITPK-delen kan tjänstemännen välja att själva placera hos någon av de upphandlade försäkringsgivarna.
Det finns också företag som har ITP 1 för alla sina tjänstemän, oavsett ålder.

En intresseförfrågan om att delta i upphandlingen skickades i september 2022 till samtliga försäkringsgivare som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva traditionell försäkring och fondförsäkring. Sju bolag inom traditionell försäkring och nio bolag inom fondförsäkring lämnade in offerter i november. Arbetet med utvärderingen av offerterna har pågått mellan november 2022 och mars 2023. Beslutet fattas av ITP-nämnden, med representanter från Svenskt Näringsliv och PTK.


Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm