• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Placera dina pengar
  • /

Placera dina pengar

Du som vill kan själv välja i vilket av de försäkringsbolag vi upphandlat som du vill placera din tjänstepension. Har du ITP 1 kan du placera hela din tjänstepension själv. Har du ITP 2 är det den del som heter ITPK som du kan välja placering för själv. Du gör valet på Mina sidor. (ITPK-valet görs än så länge på blankett, som du hittar när du loggar in.)


Att välja placering är frivilligt. Du måste alltså inte välja placering själv. Gör du inget val placeras dina pengar i ickevalsalternativet, som är en upphandlad traditionell försäkring med låg avgift.

Du kan alltid ändra ditt val i framtiden. Då styrs de framtida inbetalningarna till din tjänstepension om till det nya bolag du väljer. Vill du även flytta med dina redan intjänade pensionspengar till ett annat försäkringsbolag gör du en kapitalflytt.

Hur mycket pengar har du att placera?

  • Har du ITPK motsvarar det belopp du har att placera 2 procent av din lön, upp till en lön på maximalt 164 262 kronor i månaden (vilket motsvarar 30 inkomstbasbelopp).

Upphandling ger låga avgifter

Den stora fördelen med att ha kollektivavtalad tjänstepension, som ITP, är att avgifterna för förvaltningen av pengarna är mycket låga. Genom krav vi ställt i de upphandlingar som Collectum genomför på uppdrag av arbetsmarknadens parter ungefär vart femte år, har avgifterna kunnat sänkas med så mycket som 78 procent sedan den första upphandlingen 2007.

Traditionell försäkring eller fondförsäkring

Vill du välja placering för dina pengar själv, kan du välja mellan två placeringsformer, traditionell försäkring eller fondförsäkring. Den traditionella försäkringen innebär lägre risk och innehåller garantier. Fondförsäkring innebär högre risk och innehåller ingen garanti, men kan potentiellt ge större avkastning.

Ta hjälp av den här guiden för att välja om traditionell försäkring eller fondförsäkring passar dig:

Guide Konsumenternas Rådgivningstjänsten

Tre månaders valperiod

Du som är nyanställd och får möjlighet att göra ett val för första gången har en valperiod på tre månader. Observera att så fort du gör ett val upphör valperioden att gälla, oavsett om de tre månaderna passerat eller inte.

Gör du ditt val inom valperioden kommer de pengar du redan hunnit tjäna in före valet att läggas i det eller de försäkringsbolag du väljer. Gör du valet efter valperiodens slut flyttas redan intjänade pengar inte med, utan ligger kvar i ickevalsalternativet.

Valperioden innebär också att du kan lägga till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd utan att fylla i en hälsodeklaration.

Läs mer om att lägga till skydd här.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30-16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm