• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Placera dina pengar
  • /

Placera dina pengar

Med jämna mellanrum uppgraderar vi tjänstepensionen ITP genom upphandlingar, för att säkerställa att din tjänstepension blir så hög som möjligt. Du har möjlighet att själv välja i vilket av de försäkringsbolag vi upphandlat som du vill placera din tjänstepension.

Placera dina pengar

Med jämna mellanrum uppgraderar vi tjänstepensionen ITP genom upphandlingar, för att säkerställa att din tjänstepension blir så hög som möjligt. Du har möjlighet att själv välja i vilket av de försäkringsbolag vi upphandlat som du vill placera din tjänstepension.

Har du ITP 1 kan du placera hela din tjänstepension själv. Har du ITP 2 är det den del som heter ITPK som du kan välja placering för själv. Här får du hjälp med hur du kan tänka kring placeringen av din tjänstepension.

Dina val gör du sedan på Mina sidor. Länk till annan webbplats.

Hur mycket pengar har du att placera?

Upphandling ger dig mer pension

Den stora fördelen med att ha kollektivavtalad tjänstepension, som ITP, är att avgifterna för förvaltningen av pengarna är mycket låga. Genom krav vi ställt i de upphandlingar som Collectum genomför på uppdrag av arbetsmarknadens parter ungefär vart femte år, har avgifterna kunnat sänkas med så mycket som 78 procent sedan den första upphandlingen 2007. En lägre avgift har stor betydelse för storleken på din pension.

Bra att veta inför ditt val:

Nej, det behöver du inte. Att välja placering för sin ITP 1 eller ITPK är en frivillig möjlighet för den som vill. I de upphandlingar vi genomför utser vi ett bra ickevalsalternativ med låg avgift för dem som inte vill göra ett eget val. Det är ett viktigt syfte med upphandlingarna.

Gör du inget val placeras pengarna i ickevalsalternativet, som är en traditionell försäkring i Alecta (den är också ett av de valbara alternativen).

Obs! Vill du ha skydd för din familj (återbetalningsskydd eller familjeskydd) behöver du dock aktivt välja till det.

En traditionell försäkring har lägre risk, och du är garanterad en viss pension. Du är inte aktiv i förvaltningen, utan försäkringsbolaget bestämmer placeringen. Avgiften är generellt sett lägre än i fondförsäkring.

I en fondförsäkring har du inga garantier, avkastningen beror på hur börsen går. Risken är därmed högre, men möjligheten till hög avkastning kan också vara större. Pengarna placeras först i en entrélösning i det bolag du väljer, och du har sedan möjlighet att själv välja enstaka fonder hos det bolaget om du vill.

Ta hjälp av den här guiden för att välja om traditionell försäkring eller fondförsäkring passar dig.

Med risk menas aktier. Ju större andel aktier i placeringen, desto högre risk. Risken består i att om börsen faller så minskar även värdet på dina insättningar.

I fondförsäkringsbolagens entrélösningar (där pengarna hamnar om du inte väljer fonder själv) placeras kapitalet i enbart aktier fram till du närmar dig pension, därefter minskas andelen aktier och därmed även risken (vid vilken ålder nedtrappningen sker varierar mellan bolagen).

I de traditionella försäkringarna placeras kapitalet delvis i aktier, delvis i räntor och andra tillgångsslag, som exempelvis fastigheter. Hur stor andelen aktier är varierar mellan bolagen. Även här sker en nedtrappning av andelen aktier när du närmar dig pension.

Pension är ett långsiktigt sparande, och för möjlighet till en bra värdeutveckling, och därmed en högre pension, måste du ta viss risk, alltså ha åtminstone en del av pengarna placerade i aktier. Aktier har historiskt gett högre avkastning än räntor över lång tid. Hög risk är dock inte någon garanti för en hög pension.

Har du ITP 1 måste du välja en traditionell försäkring för hälften av inbetalningarna. För den resterande hälften kan du välja fondförsäkring eller traditionell försäkring. Har du ITPK väljer du antingen fondförsäkring eller traditionell försäkring för hela inbetalningen.

  • Vill du ha högsta möjliga risk – välj en fondförsäkring.
  • Vill du ha viss risk men med vissa garantier – välj en traditionell försäkring.

Ju yngre du är, det vill säga ju längre spartid du har kvar till pensionen, desto större risk är rimligt att ta. Inom tjänstepensionen ITP har även de traditionella försäkringarna hög risk, alltså en hög andel aktier, tvärtemot vad många tror. Även ickevalsalternativet innehåller därmed en hög andel aktier.

Utgå från hur aktiv du vill vara och hur mycket risk du vill ha.

  • Vill du göra minsta möjliga insats kan du avstå från att välja placering. Dina pengar placeras då i ickevalsalternativet, som är en traditionell försäkring med låg avgift och garantier. Däremot bör du fundera på om du ska välja till något skydd för familjen.
  • Vill du engagera dig lite, ta först ställning till om du vill välja traditionell försäkring eller fondförsäkring (eller båda, om du har ITP 1).

Kom ihåg att alla val är bra tack vare att de är utvalda i en upphandling. Vad du än väljer får du ett bra alternativ med avsevärt lägre avgift än på den öppna marknaden. Du behöver inte vara fondexpert för att få en bra placering för din ITP. Du kan dessutom alltid ändra ditt val i framtiden.

Collectum är oberoende och har ingen rådgivande roll. Vårt uppdrag är att ge dig information om vilka valmöjligheter du har och möjlighet att jämföra försäkringarna i de olika bolagen.

Vårt kanske allra viktigaste uppdrag är att genomföra de upphandlingar där förvaltare av tjänstepensionen ITP utses. Genom upphandlingarna säkerställer vi att du som har ITP får en placering med bra villkor och låg avgift, oavsett om du gör ett eget val eller inte.

Hos oss kan du också läsa på om de efterlevandeskydd som finns att välja för familjen. För att göra val, se vilka val du gjort eller vad din arbetsgivare har betalat in till din ITP eller ITPK, loggar du in på Mina sidor Länk till annan webbplats..

Vill du ha kostnadsfri och individuell rådgivning kan du använda Avtalats rådgivningstjänst Länk till annan webbplats..

Collectum tar ut en avgift som för 2023 är 0,8125 procent av premien som din arbetsgivare betalar till din ITP 1 eller ITPK. För ITP 1 är avgiften max 450 kronor per år och anställning.

Collectums avgift är inte en avgift på kapitalet, utan dras från premien innan den förs över till det försäkringsbolag du har valt. Har du en månadslön på 27 500 kronor motsvarar Collectums avgift cirka 149 kronor per år.

När pensionen börjar betalas ut och det inte längre betalas in några premier till din pension tar Collectum inte ut någon avgift.

Tre månaders valperiod

Du som är nyanställd och får möjlighet att göra ett val för första gången har en valperiod på tre månader. Observera att så fort du gör ett val upphör valperioden att gälla, oavsett om de tre månaderna passerat eller inte.

Gör du ditt val inom valperioden kommer de pengar du redan hunnit tjäna in före valet att läggas i det eller de försäkringsbolag du väljer. Gör du valet efter valperiodens slut flyttas redan intjänade pengar inte med, utan ligger kvar i ickevalsalternativet.

Valperioden innebär också att du kan lägga till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd utan att fylla i en hälsodeklaration.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm