• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Tidigare valbara bolag
  • /

Tidigare valbara bolag

Du som har gjort ett eller flera val för din tjänstepension kan ha dina pengar i någon av de försäkringsprodukter som inte längre är valbara.

Här är hela listan på alla de bolag som tidigare varit valbara för ITP och ITPK.

  • Vissa av de här bolagen kan du välja fortfarande men det är nya försäkringsprodukter som gäller.
  • Vissa bolag är inte längre valbara, men alla förvaltar fortfarande de pengar som är placerade där.
  • Du kan när du vill flytta ditt kapital från ett tidigare valbart bolag till ett av de bolag som är valbara idag.

Skriv tabellbeskrivning här

Försäkrings-
bolag

Försäkrings-
produkt

Valbar under
perioden

Sparform

Kostnad för
förvaltning
(procent av kapitalet)

Kostnad att flytta
från bolaget eller
försäkringsprodukten

Alecta

Läs mer om Alectas
produkt från 2007
och framåt Pdf, 171.5 kB.

AMF


 1 juli 2007-
30 juni 2013

Traditionell

försäkring

0,29 %

200 kr (0 kr för

flytt inom AMF)

AMF


Före 1 juli 2007

Traditionell

försäkring

0,40 % + 60 kr i årlig avgift

200 kr (0 kr för

flytt inom AMF)

AMF

Entrélösning


1 juli 2010-

30 juni 2013


Fondförsäkring

0,20 %-0,13 % beroende på ålder

200 kr (0 kr för

flytt inom AMF)

AMF

Entrélösning

1 juli 2007-

30 juni 2010

Fondförsäkring

0,20 %-0,13 % beroende på ålder

200 kr (0 kr för

flytt inom AMF)

AMF

Entrélösning

Före 1 juli 2007

Fondförsäkring

0,20 %-0,13 % beroende på ålder

200 kr (0 kr för

flytt inom AMF)

AMF

Läs mer om AMF:s
produkt 2013-2018 Pdf, 256.5 kB.

1 juli 2013-30 augusti 2018


AMF sänker under hösten
2018 avgifterna. Uppgifterna
i pdf-filen är därför för höga.


Folksam Liv


Före 1 juli 2007

Traditionell
försäkring

0,29 %

500 kr

Folksam


Före 2007

Fondförsäkring

0,48 %

500 kr

Futur Pension
(tidigare Danica)


1 juli 2010-
30 juni 2013

Fondförsäkring

0,24 %

0 kr

Futur Pension
(tidigare Danica)


Före 1 juli 2007

Fondförsäkring

1,25 %

0 kr

Handelsbanken Liv

3 % garanti

1998-
30 juni 2007

Traditionell
försäkring

0,79 %

0 kr

Handelsbanken Liv

5 % garanti

Före 1998

Traditionell
försäkring

0,59 %

0 kr

Handelsbanken Liv


1 juli 2010-
30 juni 2013

Fondförsäkring

0,25 %

0 kr

Handelsbanken Liv


Före 1 juli 2007

Fondförsäkring

1,10 %

0 kr

KPA
Pensionsförsäkring


Före 1 juli 2007

Traditionell
försäkring

0,47 % + 60 kr
i årlig avgift

500 kr

KPA
Pensionsförsäkring


Före 1 juli 2007

Fondförsäkring

0,90 %

500 kr

Länsförsäkringar


1 juli 2007-
30 juni 2013

Traditionell
försäkring

0,30 %

300 kr (0 kr för
flytt inom
Länsförsäkringar)

Länsförsäkringar


Före 1 juli 2007

Traditionell
försäkring

0,30 %

300 kr (0 kr för
flytt inom
Länsförsäkringar)

Länsförsäkringar


1 juli 2007-
30 juni 2010

Fondförsäkring

0,66 %

300 kr

Länsförsäkringar


1 juli 2007-
2008

Fondförsäkring

0,66 %

300 kr

Länsförsäkringar


Före 1 juli 2007

Fondförsäkring

1,02 %

300 kr

Movestic
(fd Moderna)


1 juli 2007-
30 juni 2010

Fondförsäkring

0,95 %

500 kr

Movestic
(fd Moderna)


Före 1 juli 2007

Fondförsäkring

1,60 %

500 kr

Nordea Liv &
Pension


1 juli 2007-
30 juni 2013

Traditionell
försäkring

0,31 %

1 % av värdet på
ditt kapital, dock lägst
49 kr och högst 500 kr

Nordea Liv &
Pension


Före 1 juli 2007

Traditionell
försäkring

0,88 %

1 % av värdet på
ditt kapital, dock lägst
49 kr och högst 500 kr

Nordea Liv &
Pension


1 juli 2007-
30 juni 2013

Fondförsäkring

0,34 %

0 kr

Nordea Liv &
Pension


Före 1 juli 2007

Fondförsäkring

1,41 %

1 % av värdet på
ditt kapital, dock lägst
49 kr och högst 500 kr

SEB

Gamla Liv

Före 1 juli 2007

Traditionell
försäkring

0,10 %

500 kr

SEB

Trad försäkring
fd Nya Liv

Före 1 juli 2007

Traditionell
försäkring

0,33 %

500 kr

SEB


1 juli 2007-
30 juni 2010

Fondförsäkring

0,37 %

0 kr

SEB


Före 1 juli 2007

Fondförsäkring

1,25 % + 0,65 % rörlig avgift

500 kr

SEB

Läs mer om SEB:s
produkt 2013-2018 Pdf, 277.7 kB.

1 juli 2013-30 september 2018

Fondförsäkring

0,25 %

0 kr

Skandia Liv


1 juli 2007-
30 juni 2013

Traditionell
försäkring

0,20 %
(0,45 % från
55 års ålder)

200 kr
(0 kr för flytt
inom Skandia)

Skandia Liv


Före 1 juli 2007

Traditionell
försäkring

0,20 %

200 kr
(0 kr för flytt
inom Skandia)

Skandia Link


Före 1 juli 2007

Fondförsäkring

1,40 % + 0,2% rörligt + 90 kr
i årlig avgift

500 kr

SPP

Öppen portfölj

1 mars 2005-
30 juni 2007

Traditionell
försäkring

0,81 %

200 kr (0 kr för flytt inom SPP)

SPP

Stängd portfölj

Före mars 2005

Traditionell
försäkring

0,81 %

200 kr (0 kr för flytt inom SPP)

SPP


Före 1 juli 2007

Fondförsäkring

1,00%

200 kr (0 kr för flytt inom SPP)

Swedbank
Försäkring


1 juli 2007-
30 juni 2010

Fondförsäkring

0,60 %

150 kr

Swedbank
Försäkring


Före 1 juli 2007

Fondförsäkring

0,60 %

500 kr

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm