• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Välj skydd för familjen
  • /

Välj skydd för familjen

Har du familj kan du välja att lägga till skydd som ger dem pengar när du dör. Lägga till skydd för familjen kan du göra även om du inte väljer placering för din ITP.

De två skydd som du kan välja är återbetalningsskydd och familjeskydd. Skydden gäller för ITP 1, om du har det, eller för ITPK, om du har du ITP 2. Beroende på hur din familjesituation ändras kan du välja att lägga till eller ta bort skydden när du vill. Du gör valen på Mina sidor Länk till annan webbplats..

Du kan behöva fylla i en hälsodeklaration

Du som är nyanställd och ska göra ett val för din ITP 1 eller ITPK första gången har en valperiod på tre månader. Valperioden innebär att du kan lägga till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd utan att fylla i en hälsodeklaration. Valperioden upphör att gälla så snart du har gjort ett val.

Lägger du till skydden i samband med en familjehändelse, som att du gifter dig, blir sambo eller får barn, behöver du inte heller fylla i någon hälsodeklaration.

Lägger du till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd vid ett senare tillfälle behöver du fylla i en hälsodeklaration. Återbetalningsskyddet kommer att gälla retroaktivt om hälsoprövningen godkänns. Om hälsoprövningen inte godkänns kommer återbetalningsskyddet enbart att gälla framtida inbetalningar.

Vad kostar skydden?

För familjeskyddet betalar du en avgift som dras från din egen tjänstepension och som bestäms av vilken nivå på skyddet du väljer och hur gammal du är.

För återbetalningsskyddet betalar du ingen avgift, men du går miste om så kallade arvsvinster. Det gör att din egen tjänstepension blir något lägre än om du inte väljer återbetalningsskydd.

Mer information hittar du på respektive sida.

Läs mer om familjeskydd

Läs mer om återbetalningsskydd

Hur länge gäller skydden?

Familjeskyddet gäller så länge det betalas in pengar till din ITP, men som längst till dess att du fyller 65 år om du tillhör ITP 2 och till dess att du fyller 66 år om du tillhör ITP 1. Familjeskyddet upphör också att gälla om du skulle byta pensionsplan, exempelvis från ITP 2 till ITP 1, och du behöver då välja till familjeskydd igen.

Återbetalningsskyddet fortsätter att gälla tills du väljer bort det.

Du kan ändra vem som får pengarna

Pengarna går i första hand till make/maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand till barn oavsett ålder. Vill du ändra detta ska du fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande.

Läs mer

Skydd som ingår i ITP

Utöver de två valbara skydden familjeskydd och återbetalningsskydd har du ett skydd som ingår med automatik i din ITP. Det är tjänstegrupplivförsäkringen, TGL, som ger din familj ersättning om du skulle dö. TGL har du så länge din anställning med ITP varar.

Du som har ITP 2 och tjänar över 45 676 kronor i månaden har dessutom ett skydd som heter familjepension. Det ingår också med automatik. Däremot kan du välja bort det permanent om du vill, och istället få pengarna till din egen pension, exempelvis om du inte har familj. Valet går inte att ångra. Logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats. för att välja bort familjepension.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm