• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • Villkor kring kapitalflytt
 • /

Villkor för kapitalflytt

Vilket kapital kan du flytta?

Du kan flytta den ålderspension du själv placerar. Denna ålderspension kan heta ITP 1, ITPK eller LP (livsarbetstidspremier). Du kan ha en av dessa eller flera.
Du kan flytta kapitalet

 • från alla försäkringar som inte är under utbetalning, men speciella regler gäller om du är nära att gå i pension (se nedan).
 • om kapitalet är större än flyttavgiften.

Vad kostar det att flytta sitt kapital?

Det kostar från 0 till max 500 kronor per försäkring. (Skulle du se flera försäkringar när du klickar på detaljer, betalar du bara en avgift för samtliga försäkringar som finns i mappen.)

Bara ett ärende i taget

 • Flytten påbörjas först när andra påbörjade val – en egen placering eller val av efterlevandeskydd – en annan kapitalflytt eller andra ändringar är genomförda.
 • Ett nytt val för framtida inbetalningar eller val av efterlevandeskydd kan du göra först när kapitalflytten är genomförd.

Du som har ITP 1 måste ha 50 % i traditionell försäkring

Den ena halvan av din ITP 1 kan du bara flytta mellan traditionella försäkringar. När du väljer bolag att flytta kapitalet till, ser du därför inga fondförsäkringar för denna del. Den andra halvan kan du flytta till traditionell försäkring eller fondförsäkring.

Flyttar du till fondförsäkring hamnar pengarna först i en entrélösning

När du flyttar till ett fondförsäkringsbolag placeras kapitalet alltid i bolagets upphandlade entrélösning. Önskar du välja något av bolagets andra fonder kan du göra det direkt hos ditt fondförsäkringsbolag när kapitalflytten är klar.

Flera försäkringar kan läggas ihop i en

En försäkring kan inte delas upp i flera försäkringar. Däremot kan försäkringsbolaget lägga ihop flera försäkringar i en försäkring när du flyttar dit kapital. Du kanske flyttar in kapital från flera försäkringar samtidigt eller så har du redan en försäkring i något av de nu valbara bolagen och flyttar dit mer kapital. Kontakta bolaget du vill flytta till för mer information.

Om du ångrar dig

Är du nöjd behöver du inte göra något alls. Skulle du vilja avbryta flytten, har du tio kalenderdagar på dig från det att vi får besked om det preliminära flyttvärdet från försäkringsbolaget du vill flytta från. Vi kontaktar dig när värdet finns på plats. Om du inte avbryter inom denna period kommer flytten att genomföras.

Hur lång tid tar flytten?

 • Flytt av en fondförsäkring tar normalt 1 månad. Då säljer bolaget du flyttar från dina fondandelar.
 • Flytt av en traditionell försäkring tar normalt 2–3 månader och kan bara göras en gång under en tolvmånadersperiod.

Varför tar det så lång tid att flytta från en traditionell försäkring?

För att kunna föra över ett korrekt belopp till din nya försäkring måste försäkringsbolaget som du flyttar från ha tid på sig att beräkna

 • värdet av garantin i din försäkring
 • den fördelade återbäringen
 • försäkringens andel av bolagets totala överskottsmedel, dvs. den kollektiva konsolideringen.

Hur ofta kan du flytta ditt kapital?

 • För fondförsäkringar finns inga begränsningar.
 • Kapitalet från eller till en traditionell försäkring kan du flytta en gång per tolvmånadersperiod. En ny tolvmånadersperiod räknas från den tidpunkt då den tidigare flytten avslutats. Anledningen till att tolvmånadersregeln finns är att man inte ska kunna få del av kollektiv konsolidering (dvs. försäkringens andel av bolagets totala överskottsmedel) hos flera bolag genom att spekulera i flyttar.

Du som har ITP 2/ITPK, tänk också på detta

Det inte alltid är förmånligt att flytta en traditionell ITPK-försäkring som du har tjänat in före 2007. Innan du flyttar kapitalet bör du höra av dig till bolaget och fråga hur garantin som ingår i försäkringen ser ut.

För dig som är nära att gå i pension

Du kan inte flytta kapital

 • om försäkringen är under utbetalning eller kommer att påbörjas inom tre månader¹. Observera att en pågående utbetalning av en försäkring eller en redan pågående kapitalflytt kan medföra att även en eller flera andra försäkringar med samma villkor blir låsta för flytt.
 • om försäkringen är återköpt, dvs. försäkringsbolaget har löst in försäkringen och redan betalat ut en engångssumma till dig.

¹Om du närmar dig pensioneringen, men vill flytta kapitalet innan dess, måste du kontakta försäkringsbolaget mer än tre månader innan utbetalningen ska påbörjas för att skjuta upp utbetalningen. Kontakta sedan det bolag du har flyttat pengar till, för att informera dem om när du vill påbörja utbetalningen.

Du får en slutlig bekräftelse

Flyttar du kapital både från en traditionell försäkring och från en fondförsäkring på samma gång, kommer du att få en gemensam bekräftelse från Collectum när alla flyttar är genomförda.

Den gamla försäkringen upphör i och med flytten

När du flyttar kapitalet till en ny försäkring upphör den gamla. Därefter kan du inte rikta några anspråk mot försäkringsbolaget där du haft den gamla försäkringen.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm