• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • /
 • Villkor kring kapitalflytt ITP 1
 • /

Villkor kring kapitalflytt ITP 1

Här hittar du svar på vanliga frågor om villkor för kapitalflytt
inom ITP 1.

För flytt av intjänat ITP-kapital gäller att

 • det är ålderspensionsdelen du kan flytta
 • du kan flytta kapital från alla försäkringar som inte är under utbetalning, såväl vilande som aktiva försäkringar
 • du inte kan flytta delar av kapitalet i en försäkring
 • kapitalet måste vara större än flyttavgiften.

Om utbetalning av försäkringen pågår eller kommer att påbörjas inom tre månader, kan du inte flytta kapitalet. Om betalning inte påbörjats, kontakta försäkringsbolaget och gör ett så kallat uppskjutet uttag av pensionsutbetalningen.

Vad kostar det att flytta sitt kapital?

Kostnaden för att flytta kapitalet är från 0 till max 500 kronor per försäkring, beroende på vilket bolag du flyttar pengar från. Om du exempelvis har två försäkringar i ett bolag som du vill flytta från, kan det bli dubbel avgift.

Vad kan du inte flytta?

I följande fall kan du inte flytta kapitalet i en försäkring:

 • om utbetalning av försäkringen pågår eller kommer att påbörjas inom tre månader*
 • om försäkringen är slututbetald, dvs. det finns inget kapital kvar på försäkringen
 • om försäkringen är återköpt, dvs. försäkringsbolaget har löst in försäkringen och redan betalat ut en engångssumma till dig.

* Om du närmar dig pensionering men vill flytta kapitalet innan dess, måste du alltså kontakta försäkringsbolaget mer än tre månader innan utbetalningen ska påbörjas för att skjuta upp utbetalningen. När flytten är genomförd, kontakta det nya bolaget om när utbetalningen ska påbörjas.

Byte av förvaltningsform

Möjligheterna att byta förvaltningsform från traditionell försäkring till fondförsäkring är begränsad, eftersom hälften av din ITP 1 alltid måste vara placerad i en traditionell försäkring. Den kan du aldrig flytta till en fondförsäkring. Den andra halvan av din ITP 1 kan du fritt välja att flytta till traditionell försäkring eller fondförsäkring.

Flera försäkringar kan i vissa fall bli en

En försäkring kan inte delas upp i flera försäkringar. Däremot kan försäkringsbolaget besluta om att lägga samman flera försäkringar till en försäkring i samband med inflytt av kapital från flera försäkringar samtidigt. Förutsättningen är att de försäkringar som ska läggas samman har samma försäkringstagare och försäkrad.

Nuvarande försäkring upphör i och med flytten

När du flyttar kapitalet till en ny försäkring upphör den tidigare försäkringen, och du kan därefter inte rikta några anspråk mot det tidigare försäkringsbolaget gällande den gamla försäkringen.

Hur ofta kan du flytta ditt kapital?

Kapitalet i en traditionell försäkring får flyttas en gång per tolvmånadersperiod. Har du flyttat kapital till en traditionell försäkring kan du alltså inte flytta igen från den traditionella försäkringen förrän efter 12 månader. En ny 12-månadersperiod räknas från den tidpunkt tidigare flytt avslutats.

Anledningen till att tolvmånadersregeln finns är att man inte ska kunna få del av kollektiv konsolidering (dvs. försäkringens andel av bolagets totala överskottsmedel) hos flera bolag genom att spekulera i flyttar.

För fondförsäkringar finns ingen begränsning när det gäller hur många flyttar du får göra under en viss tidsperiod.

Bara ett ärende i taget

Flytten påbörjas först när eventuella andra val eller ändringar, som du anmält före flytten, har genomförts. Så länge du har ett ärende som pågår kan du inte registrera en kapitalflytt. Har du registrerat ett val, en flytt eller ändring av efterlevandeskydd vid ett tidigare tillfälle måste du alltså vänta tills det ärendet är avslutat innan du kan registrera en ny kapitalflytt.

Inget ITP 1-val under pågående flytt

Vill du flytta framtida inbetalningar genom att göra ett ITP 1-val, ska du veta att valet inte kan genomföras så länge du har ett pågående flyttärende. Det innebär också att du inte kan lägga till eller ta bort återbetalningsskydd och/eller familjeskydd när flytten är påbörjad. Först när flytten är genomförd kan vi registrera ditt val.

Tänk alltså på att registrera valet före flytten, om du vill genomföra både ett val och en kapitalflytt.

Om du ångrar dig

Skulle du vilja avbryta flytten, har du tio dagar på dig från det att vi får besked från försäkringsbolaget om det preliminära värdet på försäkringen. Om du inte avbryter inom denna tid kommer flytten att genomföras.

Bosatt utomlands

Om du är bosatt utomlands, glöm inte att meddela det utländska skatteregistreringsnumret.

Hur lång tid tar flytten?

Flytten tar olika lång tid beroende på om du flyttar från en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Normalt tar hela flytten mellan en och tre månader att genomföra.

Varför tar det så lång tid att flytta från en traditionell försäkring?
För att kunna föra över korrekt belopp till din nya försäkring måste försäkringsbolaget som du flyttar från ha tid på sig att beräkna värdet av garanterade försäkringsförmåner, fördelad återbäring och försäkringens andel av bolagets totala överskottsmedel, dvs. den kollektiva konsolideringen.

Flytt från fond kan gå snabbare

Beroende på när i månaden en flytt från en fondförsäkring påbörjas tar flytten olika lång tid. Detta beror på datumet för Collectums månadskörning. Det innebär att en flytt från en fondförsäkring kan gå fortare än tre månader.

Du får en slutlig bekräftelse

Flyttar du kapital både från en traditionell försäkring och från en fondförsäkring på samma gång, kommer du att få en gemensam bekräftelse från Collectum när alla flyttar är genomförda.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm