• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • /
  • Villkor kring kapitalflytt ITPK
  • /

Villkor kring kapitalflytt ITPK

Här hittar du svar på vanliga frågor om villkor för kapitalflytt
inom ITPK.

Du flyttar även framtida premier

Om du flyttar en aktiv försäkring, det vill säga som din arbetsgivare betalar in ITPK-premier till, kommer även de framtida inbetalningarna att styras om till det nya bolaget.

Du flyttar även livsarbetstidspremier

Har du livsarbetstidspremier flyttas även de.

Flera försäkringar kan i vissa fall bli en

En försäkring kan inte delas upp i flera försäkringar. Däremot kan försäkringsbolaget besluta om att lägga samman flera försäkringar till en försäkring i samband med inflytt av kapital från flera försäkringar samtidigt. Förutsättningen är att de försäkringar som ska läggas samman har samma försäkringstagare och försäkrad.

Kostar det pengar att flytta kapitalet?

Kostnaden för att flytta kapitalet är från 0 till max 500 kronor per försäkring, beroende på vilket bolag du flyttar pengar från. Om du exempelvis har två försäkringar i ett bolag som vill flytta från, blir det dubbel avgift.

Den nuvarande försäkringen upphör i och med flytten

När du flyttar kapitalet till en ny försäkring upphör den tidigare försäkringen, och du kan därefter inte rikta några anspråk mot det tidigare försäkringsbolaget gällande den gamla försäkringen.

Ett ärende i taget

Flytten påbörjas först när eventuella andra val eller ändringar, som du anmält före flytten, har genomförts. Så länge du har ett ärende som pågår kan du inte registrera en flytt. Har du registrerat ett val, en flytt eller ändring av efterlevandeskydd vid ett tidigare tillfälle måste du alltså vänta tills det ärendet är avslutat innan du kan registrera en ny flytt.

Du kan ångra dig

Skulle du vilja avbryta flytten, har du tio dagar på dig från det att vi skickar dig brevet med det preliminära värdet på ditt kapital. Om du inte avbryter inom denna tid kommer flytten att genomföras.

Bosatt utomlands

Om du är bosatt utomlands, glöm inte att meddela det utländska skatteregistreringsnumret.

Hur lång tid tar flytten?

Flytten tar olika lång tid beroende på om du flyttar från en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Normalt tar hela flytten mellan en och tre månader att genomföra.

Varför tar det så lång tid att flytta från en traditionell försäkring?

För att kunna föra över korrekt belopp till din nya försäkring måste försäkringsbolaget som du flyttar från ha tid på sig att beräkna värdet av garanterade försäkringsförmåner, fördelad återbäring och försäkringens andel av bolagets totala överskottsmedel, dvs. den kollektiva konsolideringen.

Flytt från fond kan gå snabbare

Beroende på när i månaden en flytt från en fondförsäkring påbörjas tar flytten olika lång tid. Detta beror på datumet för Collectums månadskörning. Det innebär att en flytt från en fondförsäkring kan gå fortare än tre månader.

Du får en slutlig bekräftelse

Flyttar du kapital både från en traditionell försäkring och från en fondförsäkring på samma gång, kommer du att få en gemensam bekräftelse från Collectum när alla flyttar är genomförda.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm