• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • ITP 2 och lön över tio inkomstbasbelopp
 • /

Om du har ITP 2 och lön över 60 902 kr

Om du har ITP 2 och tjänar över tio inkomstbasbelopp, vilket 2023 motsvarar en månadslön på 60 902 kronor, kan du, om du är överens med din arbetsgivare, välja alternativ ITP.

Det innebär antingen att du helt går över till ITP 1 eller att du väljer att ha en del av din tjänstepension i en annan pensionslösning än ITP 2.

Du kan givetvis också ha kvar vanlig ITP 2.

ITP 2 har du normalt om du är född före 1979, men det finns undantag. Du kan ta reda på om du har ITP 1 eller ITP 2 genom att logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats..

Två varianter av alternativ ITP

Ett val av alternativ ITP innebär det ena av två alternativ:

 • gå över till ITP 1 med hela lönen
  eller
 • ha ITP 2 upp till 7,5 inkomstbasbelopp + annan pensionslösning.

Här ser du vad alternativen innebär.

Skriv tabellbeskrivning här


ITP 1

ITP 2 upp till
7,5 inkomstbasbelopp
+ annan pensionslösning

Vad händer?

Du går helt över till ITP 1.

Inbetalningar till ITP 2:s ålderspension på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar lönedelar över 45 676 kronor i månaden) samt ITP 2:s familjepension flyttas över från ITP 2 till en annan pensionslösning.

Vad innebär det?

ITP 1 har enbart premiebestämd ålderspension (betyder att premien, alltså hur mycket som betalas in, är bestämd på förhand, men inte pensionen). Arbetsgivaren betalar in en premie som motsvarar


 • 4,5 % av din lön upp till
  46 438 kr/månad och
 • 30 % av din lön över
  46 438 kr/månad.


Om du väljer att gå över till ITP 1 får du själv bestämma hur hela din tjänstepension ska placeras. Det gör du i ITP 1-valet. Du har samma bolag att välja mellan som i ITPK-valet. Storleken på din pension beror på hur förvaltningen av ditt sparade kapital går.

Du får möjlighet att placera pensionsinbetalningarna på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp i en alternativ pensionslösning, som du och din arbetsgivare kommer överens om. Storleken på denna del av din pension beror på hur förvaltningen av det sparade kapitalet går.


Den sjukpension som ingår i ITP kan inte inkluderas i en alternativ pensionslösning, utan den ligger kvar.


Du avstår från delar av ITP
En vanlig missuppfattning är att alternativ ITP är något av en bonus utöver den kollektivavtalade ITP-lösningen. Så är det inte. Du som väljer alternativ ITP avstår från ITP på lönedelen över 45 676 kronor i

månaden. För den lönedelen tecknar du och din arbetsgivare en pensionslösning i ett annat försäkringsbolag än Alecta, som förvaltar din övriga ITP.


Alternativ ITP via kompletterande ITPK-premier
Din alternativa ITP (dvs. pensionen på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp) kan efter överenskommelse med din arbetsgivare även placeras som en kompletterande ITPK-premie

Går det att ångra valet?

Har du väl valt att gå över till ITP 1 kan du inte ångra dig. Det är bara om du byter anställning och börjar hos en ny arbetsgivare med ITP 2 som du kan återgå till ITP 2.

Ja och nej. Du kan inte återgå till ITP 2 för hela lönen under pågående anställning. Däremot finns det andra möjligheter, bland annat att gå över till ITP 1. Prata med din arbetsgivare om vilka alternativ som gäller för dig.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm