• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Om du bytt jobb eller blivit uppsagd
  • /

Om du har bytt jobb eller blivit uppsagd

Om du säger upp dig eller blir uppsagd, eller om företaget du jobbar på går i konkurs, upphör din tjänstepension ITP och tjänstegrupplivförsäkringen TGL att gälla den sista anställningsdagen på din uppsägningstid.

Om du hade ITP 1 och är över 25 år ligger de pengar som du har tjänat in till din tjänstepension kvar i en försäkring hos det försäkringsbolag du har valt (eller i ickevalsbolaget Alecta om du inte har gjort ett val).

Om du hade ITP 2 ligger de pengar som du har tjänat in till din tjänstepension kvar i en försäkring hos Alecta, som förvaltar ITP 2. Pengarna du tjänat in till din kompletterande tjänstepension ITPK ligger kvar i en försäkring hos det försäkringsbolag du har valt (eller i ickevalsbolaget Alecta om du inte har gjort ett val för din ITPK).

Får du en ny anställning med ITP fortsätter inbetalningarna från den nya arbetsgivaren, läs mer om det längre ner.

Hjälp till nytt jobb

Den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan dels få stöd att hitta ett nytt jobb, dels få ersättning i form av avgångsersättning och löneutfyllnad genom de så kallade omställningsavtalen.

Omställningsavtalen har ingåtts mellan den fackliga organisationen PTK och olika arbetsgivarorganisationer. Avtalen sköts av TRR Trygghetsrådet Länk till annan webbplats. och Trygghetsrådet TRS Länk till annan webbplats. och kompletterar den lagstadgade a-kassan. Fråga din arbetsgivare vilket av råden arbetsplatsen har avtal med och vänd dig dit.

Läs mer

Efterskydd i tre månader efter uppsägning

Under tre månader efter att din anställning har upphört gäller ett så kallat efterskydd. Detta har betydelse om du skulle bli sjuk eller avlida innan du fått en ny anställning.

Kontakta Alecta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du blir sjuk under efterskyddstiden, och sjukdomen varar i mer än 90 dagar. Hela din tjänstepension ITP fortsätter att gälla fram till dess att du blir frisk.

Skulle du avlida under efterskyddstiden får din förmånstagare ett engångsbelopp utbetalt genom din tjänstegrupplivförsäkring TGL. Har du valt familjeskydd gäller också det under efterskyddstiden. Har du rätt till ITP 2 familjepension så gäller även den.

Om du är arbetslös och arbetssökande eller inte får TGL hos en ny arbetsgivare, kan efterskyddet för din TGL gälla upp till maximalt 27 månader.

Efterskyddet gäller inte om du uppnått pensionsåldern.

När du får en ny anställning

Om du får en ny anställning där du har tjänstepensionen ITP kommer inbetalningarna till din ITP-pension att fortsätta placeras hos det försäkringsbolag du tidigare valt, eller i ickevalsalternativet Alecta om du inte har gjort något val. Vill du ändra ditt val kan du alltid göra det.

Om du får en ny anställning där du får en annan tjänstepension än ITP, eller ingen tjänstepension alls, ligger din intjänade ITP-pension kvar i din befintliga försäkring tills du får en anställning med ITP igen, eller tills du tar ut pengarna som pension.

Antingen du fortsätter att ha ITP eller inte kommer du fortsatt att få ett årsbesked från Collectum som talar om hur mycket pengar du har i din ITP-försäkring, och du kan alltid logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats. för att få en överblick över dina ITP-pengar. Du kan också logga in på minpension.se för att få en överblick över hela din pension. Länk till annan webbplats.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm