• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Om du får höjd lön nära pensionen
  • /

Om du har ITP 2 och får höjd lön nära inpå pensionen

Om du har ITP 2 och får en löneförhöjning när du är mellan 60 och 65 år gammal kan reglerna för lönekapning påverka dig.

Om lönehöjningen överstiger en viss procentsats blir den överskjutande delen av höjningen inte pensionsgrundande för ITP 2, ITPK och familjepension.

Samma effekt kan det bli om du går upp i arbetstid med mindre än fem år kvar till pension, och därmed höjer din lön.

Anledningen är att då ITP 2 är en förmånsbestämd pension är det slutlönen som bestämmer pensionens storlek. Om lönen höjs kraftigt med kort tid kvar till pension skulle premien som arbetsgivaren betalar behöva höjas betydligt för att finansiera pensionen. För att göra systemet förutsägbart och hållbart finns därför den så kallade lönekapningen.

Procentsatsen för lönekapningen baseras på förändringen av inkomstbasbeloppet och hur många månader det återstår till 65-årsdagen vid tidpunkten för lönehöjningen.

Så beräknas lönekapning

Föregående års lön jämförs med årets lönehöjning. Överstiger höjningen den aktuella procentsatsen så ”kapas” den lön som är pensionsmedförande.

Varje enskilt år i tabellen nedan anger maximal pensionsgrundande löneökning endast för det aktuella året. Det går inte att ackumulera outnyttjat utrymme till nästkommande år.


Skriv tabellbeskrivning här

Antal månader
kvar till pensionen

Maximal lönehöjning
som kan bli pensions-grundande

Höjning i % för 2018

Höjning i % för 2019

Höjning i % för 2020

Höjning i % för 2021

59–49

1,20 x inkomst-basbelopps-höjningen

2,0

3,6

4,5

2,5

48–37

1,15 x inkomst-basbelopps-höjningen

1,9

3,5

4,3

2,4

36–25

1,10 x inkomst-basbelopps-höjningen

1,8

3,3

4,1

2,3

24–13

1,05 x inkomst-basbelopps-höjningen

1,7

3,2

3,9

2,2

12–1

1,00 x inkomst-basbelopps-höjningen

1,6

3,0

3,7

2,1

Exempel:

Från april 2018 får John en lönehöjning till 360 000 kr. Höjningen är
24 400 kr (360 000 - 335 600 kr som var han årslön 2017). John har 24 månader kvar tills han ska gå i pension.

Eftersom det återstår 24 månader till pension, får lönen höjas med högst 1,7 procent, det vill säga 5 705 kr. (Se procentsatser i tabellen ovan.)

John får därför inte tillgodoräkna sig hela lönehöjningen som pensionsmedförande.

Hans pensionsmedförande lön för år 2018 blir därmed den tidigare årslönen + den maximalt tillåtna höjningen: 335 600 + 5 705 = 341 305 kr.

För 2018 gäller:

Anmäld årslön: 360 000 kr

Pensionsmedförande lön: 341 305 kr

Från april 2019 får John en lönehöjning med 12 000 kr till 372 000 kr. Då har han 12 månader kvar till pension.

Eftersom det återstår 12 månader till pension, får lönen höjas med högst 3,0 procent, det vill säga 3,0 % x 360 000 kr = 10 800 kr

John får därför inte tillgodoräkna sig hela lönehöjningen som pensionsmedförande.

Hans pensionsmedförande lön för år 2019 blir därmed den tidigare årslönen + den maximalt tillåtna höjningen: 341 305 + 10 800 = 352 105 kr

För 2019 gäller:

Anmäld årslön: 372 000 kr

Pensionsmedförande lön: 352 105 kr

Från januari 2020 får John en lönehöjning med 13 000 kr till 385 000 kr. Då har han 3 månader kvar till pension.

Eftersom det återstår 3 månader till pension, får lönen höjas med högst 3,7 procent, det vill säga 3,7 % x 372 000 = 13 764 kr

John får därför tillgodoräkna sig hela lönehöjningen som pensionsmedförande för 2020.

Hans pensionsmedförande lön för år 2020 blir därmed den tidigare årslönen + den maximalt tillåtna höjningen: 352 105 + 13 000 = 365 105 kr.

För 2020 gäller:

Anmäld årslön: 385 000 kr

Pensionsmedförande lön: 365 105 kr

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30-16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm