• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Om du går ner i tid
  • /

Om du går ner i tid

Beroende på om du går ner i tid – och därmed i lön – inom ramen för ett flexpensionsavtal på ditt jobb, och beroende på om du har ITP 1 eller ITP 2, påverkas din pension olika.

Du som har ITP 1

För dig som har ITP 1 grundar sig inbetalningarna till din pension alltid på din lön. Går du ner i arbetstid och därmed får lägre lön, minskar alltså även de inbetalda pensionspremierna, vilket kommer att påverka ålderspensionen. Hur mycket beror på hur lång tid du har kvar till pension och hur mycket du går ner i lön.

Har du ett flexpensions- eller deltidspensionsavtal på ditt jobb innebär det att din arbetsgivare löpande sätter av en extra flex-/deltidspensionspremie som ska fungera som kompensation för att du får lägre lön (och därmed lägre avsättning till din ålderspension) om du går ner i tid de sista åren före pensionen.

Du som har ITP 2

Har du ITP 2 och får sänkt lön på grund av att du går i deltidspension enligt ett flexpension- eller deltidspensionsavtal på ditt jobb påverkas inte pensionen eftersom arbetsgivaren rapporterar in två löner, dels lönen innan du gick i deltidspension, dels deltidslönen. Ålderspensionspremien för din ITP 2 och ITPK beräknas på den högre lönen. Men skulle du bli långvarigt sjuk, beräknas ITP:s sjukpension på den lägre lönen som du faktiskt fått.

Har du ITP 2 och går ner i tid och därmed får lägre lön utan att det är inom ramen för flexpensions- eller deltidspensionsavtal, kommer en lönesänkning nära pensionsåldern göra att pensionspremierna minskar, och kommer därmed att påverka ålderspensionen. Hur mycket beror på hur lång tid du har kvar till pension och hur mycket du går ner i lön.

Om du arbetar deltid under en längre tid

Generellt sett har din lön betydelse för tjänstepensionen. Väljer du att arbeta deltid, och därmed har lägre lön, under en kortare tid, kanske ett par år när barnen är små, har det ingen stor påverkan på pensionen. Arbetar du däremot deltid under en stor del av ditt yrkesliv kan det få större inverkan på pensionens storlek.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm