• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Om du har skadat dig på jobbet
  • /

Om du har skadat dig på jobbet

Har du råkat ut för ett olycksfall på jobbet, eller på vägen till eller från jobbet, eller om du drabbats av en arbetssjukdom kan du få ersättning av den arbetsskadeförsäkring du omfattas av via arbetet.

Försäkringen heter Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, och är ett komplement till den ersättning du kan få från Försäkringskassan. Försäkringen har inte med ITP att göra, men du omfattas av den tack vare att din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal. TFA hanteras av Afa Försäkring. Det är till dem du anmäler skadan.

När du gjort anmälan ska även din arbetsgivare komplettera din ansökan med vissa uppgifter. Arbetsgivaren är också skyldig att anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm