• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Om du jobbar utomlands
  • /

Om du jobbar utomlands

Om du är anställd och avlönad av en arbetsgivare som är verksam i Sverige och har kollektivavtal när du arbetar utomlands, gäller din tjänstepension ITP precis som när du arbetar i Sverige.

Du har också tjänstegrupplivförsäkringen TGL och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) precis som tidigare. Dessutom ska din arbetsgivare teckna en läkekostnadsförsäkring (LFU) för dig.

Har du inte rätt till svensk sjukpenning i din utlandstjänstgöring, får du i stället extra sjukpension genom din ITP vid långvarig sjukdom (efter tre månader).

Om du inte tjänar in allmän pension när du är utomlands kan du i vissa fall få kompensation för detta bortfall genom din ITP. Läs mer om kompensation utland längre ner.

Om du är tjänstledig från din svenska arbetsgivare och tjänstgör på kontrakt utomlands, kan du i vissa fall omfattas av kollektivavtalet. Hör med din arbetsgivare vad som gäller.

Kompensation utland

Du som arbetar i ett land utanför EU/EES eller i ett land som Sverige inte har tecknat någon socialförsäkringskonvention med har rätt till kompensation för bortfall av svensk allmän pension.

Du kan även ha rätt till kompensation om du arbetar i ett land inom EU/EES, i de fall din arbetsgivare bedömer att socialförsäkringen ger låg ersättning. Sådana länder är exempelvis de baltiska länderna, Rumänien, Bulgarien, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.

Din arbetsgivare kan kompensera dig genom att teckna kompensation utland genom oss eller ordna med kompensationen på annat sätt. Ta kontakt med din arbetsgivare för att få reda på vad som gäller för dig.

Betalas som ett tillägg till ITP 1/ITPK

Kompensationen genom Collectum placeras i det försäkringsbolag där du har din ITP 1 alternativt ITPK. Om du inte har gjort ett ITP 1-val alternativt ITPK-val placeras kompensationspremien i ickevalsalternativet Alecta. Vill du göra ett val loggar du in på Mina sidor.

Hur mycket pengar handlar det om?

Kompensation utland motsvarar mellan 9,4 och 18,5 procent av din lön under 46 438 kronor i månaden, beroende på din ålder. När du kommer hem till Sverige upphör kompensation utland att gälla.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm