Startsida

Tjänstepensionen ITP - trygghet på jobbet!

Den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP innebär trygghet både under och efter arbetslivet.

Tjänstepensionen ITP - trygghet på jobbet!

Den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP innebär trygghet både under och efter arbetslivet.

Privat

Snart landar årets röda kuvert

I mars får du och 2 miljoner andra tjänstemän runt om i landet sitt röda kuvert. Har du anslutit dig till Kivra kan du få beskedet i din digitala brevlåda.

Vanliga frågor och svar

Privat

Det tar normalt en månad att flytta en fondförsäkring och två till tre månader att flytta traditionell försäkring. Att det tar tid beror dels på att flera aktörer är inblandade, dels att behovet att flytta inte ska vara beroende av snabba processer eftersom pensionssparande är långsiktigt och skattereglerna innebär att utbetalning görs under en längre tid.

Collectum är ett administrationsbolag och ger inga individuella råd, men kom ihåg att pensionssparande är långsiktigt. Marknaden har både gått upp och ner över tid.

För dig som har ITP 1 har kollektivavtalsparterna dessutom i sin upphandling säkerställt att minst hälften av dina pensionsinbetalningar läggs i en så kallad traditionell försäkring. I en sådan investerar man i flera olika tillgångsslag och därmed minskas den totala risken.

Det finns också en garanti för de gjorda inbetalningarna. Du kan kontrollera med det försäkringsbolag som förvaltar din intjänade pension vad som gäller.

Din arbetsgivare sätter av pengar till din tjänstepension varje månad. Har du ITP 1 är premien som betalas in bestämd på förhand:

 • 4,5 procent av månadslönen upp till 41 750 kronor (7,5 inkomstbasbelopp)
 • 30 procent på det som överstiger 41 750 kronor, om månadslönen är högre än så.

Har du ITP 2 är premien inte bestämd på förhand, utan Alecta räknar fram premien utifrån din ålder, lön, beräknade tjänstetid och hur mycket tjänstepension du tjänat in sedan tidigare. Den kompletterande ålderspensionen ITPK, som ingår om du har ITP 2, motsvarar 2 procent av lönen.

Företag

Vid korttidsarbete, dvs. att en anställd tillfälligt får gå ner i arbetstid, är det den sammanlagda lönen/ersättningen som företaget betalar och ersättningen från staten som ska rapporteras för ITP.

Det innebär att ni rapporterar den sammanlagda utbetalningen varje månad som vanligt för ITP 1.

Exempel:

En anställd med ITP 1 och en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer att få behålla 92,5 procent av sin lön. Ni rapporterar då in 30 200 kronor, som är den totala lönen som utbetalas till den anställde.

För ITP 2, i det fall årslönen ändras, blir det den lägre avtalade lönen x 12,2 som ni ska rapportera som årslön.

Om en lön för en anställd med ITP 2 har sänkts med anledning av den nya permitteringsregeln och lönen sedan höjs och den anställde på grund av denna höjning skulle ha lönekapats så gäller inte lönekapningsregeln för den höjningen.

Detta gäller från den 16 mars 2020.

Vilka löneslag som är pensionsgrundande är lite olika för ITP 1 och ITP 2/ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är pensionsmedförande och att kostnadsersättningar som betalas ut inte är det.

Sammanställning över löneslag

Premien som ni ska betala beräknas olika beroende på om era tjänstemän har ITP 1 eller ITP 2. För ITP 1 är det lätt att räkna fram månadspremien. Premien för ITP 2 beräknas varje månad av Alecta utifrån den anställdes ålder, lön, beräknade tjänstetid och tidigare intjänade tjänstepension samt det aktuella inkomstbasbeloppet. ITPK-premien för de tjänstemän som har ITP 2, är precis som för ITP en bestämd procent av lönen.

Beräkna kostnaden för ITP

Privat

Höjd kostnad för familjeskyddet inom ITP

Den 1 januari 2020 höjdes kostnaden för familjeskyddet, en försäkring som alla med tjänstepensionen ITP kan välja.

Privat

Välj placering för din ITP – om du vill

Du som har ITP 1 kan själv välja placering för hela pensionen. Du som har ITP 2 kan välja placering för ITPK-delen. Gör du inget val läggs pengarna i ett utvalt ickevalsalternativ med låga avgifter.

Du får lära dig mer om

 • Collectums uppdrag
 • Våra ITP-planer
 • Internetkontoret och behörigheter
 • Lönerapportering

Företag

Väkommen till våra webbseminarier och informationsträffar!

På våra seminarier och informationsträffar går vi igenom hur du rapporterar uppgifter om företagets anställda till Collectum. Du får övergripande information om vad och när du ska rapportera och vad som är viktigt att tänka på.

25

mars

Administrera timanställda

13:30-14:00
Webbseminarium

31

mars

ITP 1 - administrera och rapportera

13:30-14:00

Webbseminarium

1

april

ITP 1 - administrera och rapportera

09:00-09:30
Webbseminarium

Privat

Webbseminarier

Våra webbseminarier vänder sig till dig som vill lära dig mer om din tjänstepension ITP. Vi går igenom var du kan placera inbetalningarna till din ålderspension och vad du kan välja för skydd för din familj. Seminariet gäller både ITP 1 och ITP 2.

26

mars

ITP 1 och ITP 2

09:00-09:30

21

april

ITP 1 och ITP 2

16:00-16:20

Lär dig mer om

 • Tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2
 • Var du kan välja att placera dina ålderspensionspremier
 • Vad det finns för skydd för dig och din familj

Privat

Hos oss kan du:

 • Se dina val
 • Anpassa tjänstepensionen efter din livssituation
 • Välja förvaltare
 • Se vilken lön din arbetsgivare rapporterat

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30-16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm