• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • Det här är ITP
 • /

Det här är ITP

Tjänstepensionen ITP är ett försäkringspaket du har via jobbet, om du är privatanställd tjänsteman på ett företag som har kollektivavtal.

Tjänstepensionen ITP ger dig

 • pension – som du kan ta ut från 55 år
 • ersättning vid långvarig sjukdom
 • skydd för din familj när du dör.

Du har antingen ITP 1 eller ITP 2. Normalt sett har du ITP 1 om du är född 1979 eller senare och ITP 2 om du är född 1978 eller tidigare. På vissa företag har dock alla tjänstemän ITP 1, oavsett ålder.

Logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats. för att se vad du har.

Skillnaden mellan ITP 1 och ITP 2

ITP 1

ITP 1 har du som är född 1979 och senare. På vissa företag har dock alla tjänstemän ITP 1, oavsett ålder.

Att pensionen är premiebestämd innebär att premien, men inte pensionen, är bestämd på förhand.

Ålderspensionen börjar man tjäna in från 25 års ålder.

Hälften av inbetalningen till ITP 1 måste alltid placeras i en traditionell försäkring för att garantera en minsta pension. Resterande del av inbetalningen till ITP 1 kan antingen placeras i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring.

Läs mer om de valbara bolagen.

Din arbetsgivare betalar in 4,5 procent av din månadslön upp till 47 625 kronor.

På lön över 47 625 kronor och upp till 190 500 kronor betalar arbetsgivaren 30 procent.

Här kan du se hur mycket som betalas in.

Det går inte att säga på förhand. Pensionens storlek beror på din lön, hur länge du haft ITP 1 och värdeutvecklingen på pengarna.

 • Sjukpension
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
 • Återbetalningsskydd
 • Familjeskydd

ITP 2

ITP 2 har du som är född 1978 och tidigare. På vissa företag har dock alla tjänstemän ITP 1, oavsett ålder.

Att pensionen är förmånsbestämd betyder att pensionen, men inte premien, är bestämd på förhand.

Ålderspensionen börjar man tjäna in från 28 års ålder.

Pensionen delas upp i två delar:

ITP 2: Den huvudsakliga delen, som är förmånsbestämd och förvaltas av Alecta.

ITPK: En mindre del, som är premiebestämd och som du själv kan placera.

Läs mer om de valbara bolagen.

För ITP 2 beräknas premiens storlek utifrån din ålder, lön, beräknade tjänstetid och den tjänstepension som du har tjänat in sedan tidigare.

ITPK-delen motsvarar 2 procent av din pensionsmedförande lön.

ITP 2: Om du har arbetat i 360 månader (30 år) blir pensionens storlek enligt tabellen nedan. Tjänstetid räknas från 28 års ålder. För varje månad som saknas minskas pensionen med 1/360-del.

Årslön

Pension i % av lönedel

Upp till 571 500 kr

10 %

571 500 -
1 524 000 kr

65 %

1 524 000 -
2 286 000 kr

32,5 %

ITPK: Storleken på din ITPK beror på din lön, hur länge du haft ITPK och värdeutvecklingen på pengarna.

 • Sjukpension
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
 • Familjepension (ingår om du har en årslön över 571 500 kr)
 • Återbetalningsskydd
 • Familjeskydd

En tjänstepension i toppklass

Tjänstepensionen blir en allt viktigare del av den totala pensionen. Att ha tjänstepension är viktigare än att ha ett privat sparande. Med den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP är fondavgifterna en tredjedel av avgifterna för exakt samma fonder på öppna marknaden. Det ger tusentals kronor mer i pension varje månad.

Collectums uppdrag är att se till att du får så hög pension som möjligt. Det gör vi bland annat genom de upphandlingar vi genomför. Våra beräkningar visar att de upphandlade försäkringarna du kan välja att placera din ITP i ger ett mer än 300 000 kronor större pensionskapital än vad exakt samma sparprodukter skulle ge på den öppna marknaden, tack vare att avgifterna inom ITP är så låga.

Collectum är valcentral och administratör för ITP. Hos oss kan du välja att placera din tjänstepension och lägga till olika skydd för din familj. Vi ger dig även en överblick över din intjänade pension och övriga val du gjort. Det är från oss du får det röda kuvertet med ett årsbesked varje år.

Våra uppgifter om dina anställningar och din lön grundar sig på det som din arbetsgivare rapporterar in till oss.

Det är Svenskt Näringsliv och PTK som har förhandlat fram avtalet om ITP.

Läs mer

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm