Startsida

Tjänstepensionen ITP - trygghet på jobbet!

Den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP innebär trygghet både under och efter arbetslivet.

Tjänstepensionen ITP - trygghet på jobbet!

Den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP innebär trygghet både under och efter arbetslivet.

Privat

Åldersgränser för ITP ändras från 1 januari 2023

Från och med den 1 januari 2023 tjänar den som omfattas av ITP 1 in ålderspension upp till 66 års ålder istället för 65 år. Även rätten att få ITP sjukpension förlängs till 66 år för den som fortsätter att arbeta, och det gäller både ITP 1 och ITP 2.

Utöver höjningen av åldersgränserna börjar även ett inkomsttak att gälla för den med ITP 1 som under en månad tjänar mer än 30 inkomstbasbelopp delat på 12.

Företag

Förändringarna i ITP-planen påverkar rapporteringen

De nya åldersgränserna i ITP-planen kommer att påverka er rapportering på flera sätt. Det viktigaste att förstå är dels skillnaden mellan hur ITP 1 och ITP 2 påverkas och dels hur det ni är skyldiga att rapportera blir annorlunda.

Observera att det är först från den 19 januari som ni kommer att kunna börja rapportera enligt de nya reglerna.

Få koll med vår digitala pensionsskola!

Pension kan vara enkelt. Här hjälper vi dig att få överblick och koll på vad du behöver göra. Du går igenom vår guide på 10 minuter.

Vanliga frågor och svar

Privat

Det tar normalt en månad att flytta en fondförsäkring och två till tre månader att flytta traditionell försäkring. Att det tar tid beror dels på att flera aktörer är inblandade, dels att behovet att flytta inte ska vara beroende av snabba processer eftersom pensionssparande är långsiktigt och skattereglerna innebär att utbetalning görs under en längre tid.

Collectum är ett administrationsbolag och ger inga individuella råd, men kom ihåg att pensionssparande är långsiktigt. Marknaden har både gått upp och ner över tid.

För dig som har ITP 1 har kollektivavtalsparterna dessutom i sin upphandling säkerställt att minst hälften av dina pensionsinbetalningar läggs i en så kallad traditionell försäkring. I en sådan investerar man i flera olika tillgångsslag och därmed minskas den totala risken.

Det finns också en garanti för de gjorda inbetalningarna. Du kan kontrollera med det försäkringsbolag som förvaltar din intjänade pension vad som gäller.

Din arbetsgivare sätter av pengar till din tjänstepension varje månad. Har du ITP 1 är premien som betalas in bestämd på förhand:

  • 4,5 procent av månadslönen upp till 46 438 kronor (7,5 inkomstbasbelopp)
  • 30 procent på det som överstiger 46 438 kronor, om månadslönen är högre än så.

Har du ITP 2 är premien inte bestämd på förhand, utan Alecta räknar fram premien utifrån din ålder, lön, beräknade tjänstetid och hur mycket tjänstepension du tjänat in sedan tidigare. Den kompletterande ålderspensionen ITPK, som ingår om du har ITP 2, motsvarar 2 procent av lönen.

Företag

Vid korttidspermittering, dvs. att en anställd tillfälligt får gå ner i arbetstid, är det den sammanlagda lönen/ersättningen som företaget betalar och ersättningen från staten som ska rapporteras för ITP.

ITP 1

Rapportera den sammanlagda utbetalningen varje månad som vanligt för ITP 1.

Exempel:

En anställd med ITP 1 och en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer att få behålla 92,5 procent av sin lön. Ni rapporterar då in 30 200 kronor, som är den totala lönen som utbetalas till den anställde.

ITP 2

För ITP 2 finns två möjligheter:

  • Antingen rapporterar ni den nya lönen, som är lägre till följd av korttidspermitteringen, x 12,2 som årslön,
  • eller så rapporterar ni ingen ändring utan låter den ordinarie heltidslönen ligga kvar under tiden för korttidsarbetet.

Om en lön för en anställd med ITP 2 har sänkts med anledning av den nya permitteringsregeln och lönen sedan höjs och den anställde på grund av denna höjning skulle ha lönekapats så gäller inte lönekapningsregeln för den höjningen.

Detta gäller från den 16 mars 2020.

Obs! Om den anställde inte arbetar alls, ska personen avanmälas.

När ITP-försäkringen avslutats fortsätter den att gälla i tre månader efter det att en avanmälan gjorts, så kallat efterskydd. Skulle den anställde bli sjuk under efterskyddstiden, ska ni göra en sjukanmälan till Collectum.

Vilka löneslag som är pensionsgrundande är lite olika för ITP 1 och ITP 2/ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är pensionsmedförande och att kostnadsersättningar som betalas ut inte är det.

Sammanställning över löneslag

Premien som ni ska betala beräknas olika beroende på om era tjänstemän har ITP 1 eller ITP 2. För ITP 1 är det lätt att räkna fram månadspremien. Premien för ITP 2 beräknas varje månad av Alecta utifrån den anställdes ålder, lön, beräknade tjänstetid och tidigare intjänade tjänstepension samt det aktuella inkomstbasbeloppet. ITPK-premien för de tjänstemän som har ITP 2, är precis som för ITP en bestämd procent av lönen.

Beräkna kostnaden för ITP

Avtalat gör kollektivavtalad pension och försäkring enklare att förstå

Du har kanske hört talas om, eller kommit i kontakt med Avtalat. Avtalat finns för alla som arbetar eller är arbetsgivare i privat sektor och har kollektivavtalad tjänstepension och försäkring på jobbet.

Privat

Hos oss kan du:

  • Se dina val
  • Anpassa tjänstepensionen efter din livssituation
  • Välja förvaltare
  • Se vilken lön din arbetsgivare rapporterat

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30-16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm