Startsida

Tjänstepensionen ITP - trygghet på jobbet!

Den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP innebär trygghet både under och efter arbetslivet.

Tjänstepensionen ITP - trygghet på jobbet!

Den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP innebär trygghet både under och efter arbetslivet.

Snart flyttar all ITP-information för anställda till Avtalat

Den 11 mars flyttar all information om ITP för tjänstemän från collectum.se till avtalat.se Länk till annan webbplats..
Då vänder sig tjänstemän i privat sektor till Avtalat för att

  • få information om tjänstepensionen ITP
  • logga in för att göra val för sin ITP
  • få hjälp med sina frågor av kundservice.

Collectum fortsätter att administrera ITP och för arbetsgivare fungerar allt som tidigare.

 

Privat

Snart ser du över din ITP på avtalat.se

Från den 11 mars hittar du som privatperson information om pension och försäkring via jobbet på Avtalat. Då är det där som du med tjänstepensionen ITP loggar in för att placera dina pengar och välja skydd för familjen.

Företag

Allt för arbetsgivare kvar på collectum.se

För arbetsgivare sker inga förändringar när ITP-information för anställda flyttar till Avtalat. Rapportering och administration för ITP görs som vanligt i internetkontoret på collectum.se. All information för arbetsgivare kommer vara kvar på collectum.se.

Få koll med vår digitala pensionsskola!

Pension kan vara enkelt. Här hjälper vi dig att få överblick och koll på vad du behöver göra. Du går igenom vår guide på 10 minuter.

Vanliga frågor och svar

Privat

Återbetalningsskydd och familjeskydd är två olika typer av efterlevandeskydd. Du kan välja det ena eller båda två.

Har du valt återbetalningsskydd får din familj din ITP-pension när du dör. Om du dör medan din pension betalas ut övertar din familj de utbetalningar som återstår. Du betalar ingen avgift för skyddet, men väljer du till det blir din egen ålderspension något lägre eftersom du går miste om arvsvinster.

Har du valt att lägga till familjeskydd får din familj ersättning om du skulle dö innan du går i pension. Hur stor ersättningen är och hur länge den ska betalas ut beror på vilket belopp och utbetalningstid du valt. Beroende på vad du väljer kostar familjeskyddet olika mycket. Skyddet blir dyrare ju äldre du blir.

Det tar normalt en månad att flytta en fondförsäkring och två till tre månader att flytta traditionell försäkring. Att det tar tid beror dels på att flera aktörer är inblandade, dels att behovet att flytta inte ska vara beroende av snabba processer eftersom pensionssparande är långsiktigt och skattereglerna innebär att utbetalning görs under en längre tid.

Din arbetsgivare sätter av pengar till din tjänstepension varje månad. Har du ITP 1 är premien som betalas in bestämd på förhand:

  • 4,5 procent av månadslönen upp till 47 625 kronor (7,5 inkomstbasbelopp)
  • 30 procent av månadslönen över 47 625 kronor och upp till 190 500 kronor (30 inkomstbasbelopp delat på 12)

Har du ITP 2 är premien inte bestämd på förhand, utan Alecta räknar fram premien utifrån din ålder, lön, beräknade tjänstetid och hur mycket tjänstepension du tjänat in sedan tidigare. Den kompletterande ålderspensionen ITPK, som ingår om du har ITP 2, motsvarar 2 procent av lönen.

Läs mer om skillnaden mellan ITP 1 och ITP 2

Företag

I tjänstepensionen ITP ingår tjänstegrupplivförsäkringen TGL och ITP sjukpension. Dessutom finns möjlighet för de anställda att välja till efterlevandeskydd. Inom ITP ingår ITPK och, beroende på den anställdes lön, ITP familjepension.

Läs mer om vad som ingår i ITP

Vilka löneslag som är pensionsgrundande är lite olika för ITP 1 och ITP 2/ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är pensionsmedförande och att kostnadsersättningar som betalas ut inte är det.

Sammanställning över löneslag

Premien som ni ska betala beräknas olika beroende på om era tjänstemän har ITP 1 eller ITP 2. För ITP 1 är det lätt att räkna fram månadspremien. Premien för ITP 2 beräknas varje månad av Alecta utifrån den anställdes ålder, lön, beräknade tjänstetid och tidigare intjänade tjänstepension samt det aktuella inkomstbasbeloppet. ITPK-premien för de tjänstemän som har ITP 2, är precis som för ITP en bestämd procent av lönen.

Beräkna kostnaden för ITP

Privat

Hos oss kan du:

  • Se dina val
  • Anpassa tjänstepensionen efter din livssituation
  • Välja förvaltare
  • Se vilken lön din arbetsgivare rapporterat

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm