• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • /
 • Prognosberäkning
 • /

Prognosberäkning

I årsbeskedet ser du två olika prognoser:

1. Intjänat fram till årsskiftet, prognos "här och nu"

Prognosbeloppet handlar om hur stort ditt månatliga belopp blir om du inte tjänar in någon mer ITP-pension framöver. Har du ITP 2 i Alecta beräknar de beloppet du ser i årsbeskedet. Prognosen för ITP 1 och ITPK räknar vi på Collectum ut enligt den gemensamma prognosstandard som Pensionsmyndigheten har inititerat. Vi har utgått ifrån

 • försäkringsbolagens avgifter
 • en avkastning under spartiden, fram till 65 år, på 1,9 % (före skatt och avgifter)
 • Pensionsmyndighetens livslängdsantagande. Det innebär att personer födda på 1950-, 60-, 70-, 80- och 90-talet har egna livslängdsantaganden. Antagandet är könsneutralt, alltså gemensamt för kvinnor och män.


Mina sidor Länk till annan webbplats. ser du också värdet på det intjänade kapitalet för ITP 1 och ITPK, samt omräknat till månadsbelopp, men dessa värden kommer från bolagen direkt. Därför skiljer de sig åt.

2. När du går i pension, framåtriktad prognos

Om du jobbar och har ITP idag kommer du att se en framgångsriktad prognos som utgår ifrån att du kommer att jobba och ha ITP fram till 65. Denna prognos ger dig en fingervisning om hur stor din pension kan vara när du slutar jobba för att gå i pension. Även här utgår vi ifrån den gemensamma prognosstandard som Pensionsmyndigheten samt

 • att du arbetar och har ITP 1/ITPK fram till 65 med samma lön som idag
 • att den månadspremie din arbetsgivare betalar för dig förblir densamma (förutsätter alltså att din lön är densamma som i dag – stiger lönen, ökar också månadspremien från arbetsgivaren)
 • att du behåller de efterlevandeskydd du eventuellt har idag (familjeskydd, återbetalningsskydd eller inget av dem)
 • att du vill ta ut pensionen från 65 och livet ut. (Försäkringar du valde före 2007 har dock en satt utbetalningstid på fem år.)

Om du har ITP 2 i Alecta räknar Alecta ut beloppet. Om du har ITP 1 har vi, angående de premier din arbetsgivare betalar för dig, räknat ut ett genomsnitt baserat på de löner som har rapporterats in för dig under året.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm