• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Vanliga frågor och svar
  • /

Vanliga frågor och svar

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får från privatpersoner. Hittar du inte svaret på just din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Måste jag göra val?

Du behöver inte göra några val för din tjänstepension om du inte vill. Då placeras din ITP 1 eller din ITPK (om du har ITP 2) i ickevalsalternativet, som är en traditionell försäkring i Alecta. Du har då inga efterlevandeskydd.

Om du vill kan du själv välja placering för dina pengar, i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring i något av de försäkringsbolag som vi har upphandlat.

Vill du ha efterlevandeskydd, så att din familj får ersättning när du dör, behöver du göra ett val. Du kan välja enbart efterlevandeskydd, utan att göra ett val av placering för pengarna.

Varför kan inte Collectum ge råd om vad jag ska välja?

Collectum är oberoende och har ingen rådgivande roll. Vi ger dig bara information om vilka möjliga val du har och vad de olika valen kan innebära. Vi är fristående från alla försäkringsbolag och har inget vinstintresse. Vi tjänar därmed ingenting på att du väljer det ena eller det andra bolaget.

Vill du ha kostnadsfri och individuell rådgivning kan du använda Avtalats rådgivningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad är en traditionell försäkring?

En traditionell försäkring är mindre riskfylld än en fondförsäkring. Försäkringsbolaget bestämmer placeringen och du behöver inte vara aktiv själv. Du är garanterad en viss pension. Hur garantin ser ut skiljer sig åt mellan de olika bolagen. Avgiften är generellt sett lägre än i fondförsäkring.

Vad är en fondförsäkring?

I en fondförsäkring har du inga garantier, avkastningen beror på hur börsen går. Pengarna placeras först i en entrélösning i det försäkringsbolag du valt. Du har sedan möjlighet att välja enstaka fonder i det aktuella försäkringsbolaget. Det är du själv och inte försäkringsbolaget som bestämmer placeringen av pengarna, och det är upp till dig hur aktiv du vill vara i förvaltningen. Möjligheten till hög avkastning kan vara större än i traditionell försäkring, men risken är också större. Avgifterna är generellt sett högre än i en traditionell försäkring.

Kan jag göra mitt ITPK-val digitalt?

Ja, numera kan du göra ITPK-valet digitalt.

Kan jag mejla in en valblankett?

Nej, vi behöver den i original.

Hur stor blir pensionen?

Har du ITP 1 går det inte att säga på förhand hur stor pensionen blir, det beror på din lön, hur länge du har ITP 1 och hur värdeutvecklingen på placeringen av pengarna har gått.

Har du ITP 2 är pensionen bestämd på förhand till en viss procent av din slutlön. ITPK-delen av pensionen är däremot inte bestämd på förhand, utan beror på din lön, hur länge du har ITP 2/ITPK och hur värdeutvecklingen på placeringen av pengarna har gått.

Läs mer om hur stor ålderspensionen blir.

Vem ska jag kontakta om jag vill ta ut min tjänstepension?

Du kontaktar de försäkringsbolag som förvaltar din tjänstepension. Collectum administrerar ITP medan bolagen förvaltar och administrerar utbetalningen av tjänstepensionen.

Har du ITP 2 är det Alecta som förvaltar och betalar ut pensionen. Den kompletterande ITPK-delen kan du däremot själv välja vilket försäkringsbolag som ska förvalta.

Vad är skillnaden mellan återbetalningsskydd och familjeskydd?

Återbetalningsskydd och familjeskydd är två olika typer av efterlevandeskydd. Du kan välja det ena eller båda två.

Har du valt återbetalningsskydd får din familj din ITP-pension när du dör. Om du dör medan din pension betalas ut övertar din familj de utbetalningar som återstår. Du betalar ingen avgift för skyddet, men väljer du till det blir din egen ålderspension något lägre eftersom du går miste om arvsvinster.

Har du valt att lägga till familjeskydd får din familj ersättning om du skulle dö innan du går i pension. Hur stor ersättningen är och hur länge den ska betalas ut beror på vilket belopp och utbetalningstid du valt. Beroende på vad du väljer kostar familjeskyddet olika mycket. Skyddet blir dyrare ju äldre du blir.

Hur mycket lägre blir min pension om jag har återbetalningsskydd?

Generellt kan man säga att om du haft återbetalningsskydd fram till pensionen har din pension minskat med 3–5 procent jämfört med om du aldrig haft skyddet.

Hur beräknas kostnaden för familjeskyddet?

Kostnaden beräknas utifrån din ålder, vad det aktuella prisbasbeloppet är, hur många prisbasbelopp du valt ska betalas ut, och hur lång utbetalningstid du valt.

Betalar jag någon avgift för att ha återbetalningsskydd?

Du betalar ingen avgift för att ha återbetalningsskydd. Men det blir ändå en indirekt kostnad eftersom du går miste om intäkter från arvsvinster. Du hittar mer information om arvsvinster här.

Jag har en valperiod och vill bara lägga till återbetalningsskydd, men jag kan inte gå vidare under ”Välj skydd” på Mina. Varför då?

När du har en valperiod måste du göra ett bolagsval först, och sedan kommer du vidare till stegen där du kan välja återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. Klicka på ”Placera pengar” och därefter ”Välj ny placering” inne på Mina sidor Länk till annan webbplats..

Var ser jag vem som är förmånstagare till återbetalningsskyddet och/eller familjeskyddet?

Har du inte skrivit ett särskilt förmånstagarförordnande så gäller det generella (läs mer om vilka som är generella förmånstagare på sidorna om återbetalningsskydd eller familjeskydd). Har du skrivit ett särskilt förordnande ska du ha en kopia hemma. Är du osäker på om du skrivit ett förordnande, skriv ett nytt och skicka in. Du kommer då att få en bekräftelse på det inskickade som du ska spara.

Om du ringer oss kan vi inte uppge vad som står i ett särskilt förordnande, bara när det senaste förordnandet tecknades.

Min arbetsgivare har inte betalat in rätt tjänstepension för mig, vad ska jag göra?

Inom ITP-planen finns garantibestämmelser som ersätter en anställd om arbetsgivaren inte har betalat in premier de är skyldiga att betala. Det innebär att man som anställd har sin tjänstepension tryggad, även om arbetsgivaren inte sköter sina åtaganden.

För att du ska ha rätt till ITP behöver du vara tjänsteman och omfattas av kollektivavtal med ITP-skyldighet enligt överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och PTK i din tidigare eller pågående anställning.

Hur vet jag om min arbetsgivare har betalat in rätt tjänstepension till mig?

ITP-premierna som din arbetsgivare betalar in för dig grundar sig på den lön som företaget rapporterar in till oss. På Mina sidor Länk till annan webbplats. kan du som har eller har haft ITP se vilken lön din arbetsgivare har rapporterat in till oss. (Uppgifter före juli 2001-01-01 redovisas inte på Mina sidor.)

Observera att rapporterad lön kan vara lägre än lönen i din lönespecifikation, eftersom inte alla delar av lönen är pensionsgrundande.

För ITP 1 rapporterar arbetsgivaren månadslönen, för ITP 2 årslönen.

Kontakta din arbetsgivare om de anmälda lönerna inte stämmer.

Jag tillhör ITP 1 och ser att det saknas månadslöner för mig under ”Lön- och arbetsgivarehistorik” på Mina sidor? Hur gör jag då?

Det är arbetsgivaren som anmäler in anställningsperioder och löner till Collectum. Kontakta din arbetsgivare och säg att de behöver uppdatera lönerna för perioden eller perioderna som saknas.

Hur ser jag om min arbetsgivare har sjukanmält mig till Collectum?

Om du ringer till vår kundtjänst på 020-40 85 00, kan vi kontrollera om vi tagit emot sjukanmälan. När Collectum har tagit emot sjukanmälan skickas den vidare till Alecta som handlägger den.

Varför kan jag inte se någon information på Mina sidor? Min arbetsgivare har anmält in mig till ITP.

Om du nyligen har fått en anställning med ITP kan det ta tid innan informationen uppdateras.

Kontrollera annars med din arbetsgivare att denne har rapporterat in lön för dig till Collectum.

Jag löneväxlar och min arbetsgivare anmäler in löneväxlingen till Collectum, var placeras premien för löneväxlingen?

Om du har ITP 2 läggs löneväxlingen på ditt ITPK-val. Om du har ITP 1 läggs premien för löneväxlingen på den delen som du kan placera i en fondförsäkring. Det vill säga inte den delen som måste placeras i en traditionell försäkring.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm