• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Jobba vidare och skjut upp pensionen
  • /

Jobba vidare och skjut upp pensionen

Vill du fortsätta arbeta och vänta med att ta ut din pension? Då behöver du meddela försäkringsbolagen. Du har rätt att fortsätta arbeta fram till 69 års ålder. Vill du fortsätta arbeta efter det måste arbetsgivaren godkänna det.

Du meddelar att du vill skjuta på pensionen på den blankett som skickas ut av försäkringsbolagen cirka tre månader innan du fyller 66 år eller 65 år, beroende på om du har ITP 1 eller ITP 2.

Ordinarie pensionsålder är 66 år för ITP 1 och 65 år för ITP 2. Det är så länge som du fortsätter att tjäna in till din pension. Normalt sett har du ITP 1 om du är född 1979 eller senare och ITP 2 om du är född 1978 eller tidigare. Ta reda på vad du har genom att logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats..

Rätten till ITP sjukpension ändras

Om du hade ITP 2 innan du fyllde 65 år och fortsätter arbeta på samma företag efter det, upphör rätten till ITP sjukpension från och med att du fyllt 66 år.

Om du hade ITP 1 innan du fyllde 66 år och fortsätter arbeta på samma företag efter det, har du rätt till sjukpension från Alecta i 180 dagar. Villkoret är att du samtidigt får ersättning från Försäkringskassan.

Det här gäller för ITP och den allmänna pensionen:

Skriv tabellbeskrivning här


ITP ålderspension

Allmän pension

Tjänar man in pension när man jobbar efter 66 år (ITP 1) respektive 65 år (ITP 2)?

Ja, om du och din arbetsgivare kommit överens om detta.

Ja. Bra att veta är att senare pension också ger lägre skatt. Länk till annan webbplats.

Kan man ta ut pension och samtidigt fortsätta arbeta?

Ja

Ja

Hur länge kan man vänta med att ta ut pensionen?

Du bestämmer. Du får information om hur du skjuter upp pensionen från ditt försäkringsbolag.

Du bestämmer, men om du har tilläggspension gäller speciella regler.

Vill du veta mer?

Kontakta bolaget som förvaltar din ITP/ITPK.

Kontakta Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats..

Viktiga saker att tänka på

Ikon

Du fortsätter att ha TGL

Arbetar du minst åtta timmar i veckan ska din arbetsgivare betala för en tjänstegrupplivförsäkring, TGL, för din räkning. Fram till 70 års ålder kan du ha TGL. (Från 64 år är TGL-ersättningen dock enbart 1 prisbasbelopp.)

Ikon

Ta bort återbetalningsskyddet vid pension

När du väl bestämmer dig för att gå i pension kan det vara en bra idé att välja bort återbetalningsskyddet, om du har valt ett sådant. Genom att välja bort återbetalningsskydd innan du börjar ta ut din pension (livslångt uttag) ökar du din ersättning med upp till 15–20 procent. Har du haft återbetalningsskydd fram till pensionen har din ersättning minskat med 3–5 procent jämfört med om du aldrig haft skyddet.

Ikon

Skaffa dig en helhetsbild

Efter ett långt arbetsliv kan du ha pension i andra avtalsområden än ITP.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm