• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Om du är föräldraledig
  • /

Om du är föräldraledig

Normalt sett fortsätter du att tjäna in tjänstepension när du är föräldraledig. Men det fungerar lite olika beroende på om du har ITP 1 eller ITP 2.

Har du ITP 1 fortsätter du att få pengar till din tjänstepension när du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan. För de dagar du är hemma utan att ta ut föräldrapenning betalas däremot inga pengar till din tjänstepension. Obs! Läs även informationen längst ner på sidan till dig med ITP 1.

Har du ITP 2 är det upp till arbetsgivaren att välja att fortsätta betala in pengar till din tjänstepension eller inte under din föräldraledighet. Kontrollera med din arbetsgivare vad som gäller på din arbetsplats. Tiden du är föräldraledig räknas däremot in i din totala tjänstetid med ITP (som har betydelse för beräkningen av din pension, så småningom).

Din arbetsgivare fortsätter att betala för tjänstegrupplivförsäkringen (TGL), som ingår i ITP, även under din föräldraledighet, oavsett om du har ITP 1 eller ITP 2.

Extra pengar i form av föräldralön

Föräldralön har inte med ITP att göra, men däremot med kollektivavtalet. Tack vare att din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal får du även föräldralön från din arbetsgivare, som ett komplement till föräldrapenningen från Försäkringskassan. Föräldralönen och föräldrapenningen tillsammans motsvarar knappt 90 procent av lönen. Hur länge man får föräldralön kan variera. Fråga vad som gäller på din arbetsplats.

Läs mer

Inbetalningarna täcks av en försäkring

När du som har ITP 1 är föräldraledig betalas premierna till din tjänstepension av en så kallad premiebefrielseförsäkring som ingår i ITP. För dig märks ingen skillnad eftersom det är din arbetsgivare som betalar. Premiebefrielseförsäkringen gäller i högst 13 månader, vilket innebär 390 dagar per födelse eller adoption.

En förutsättning för att premier ska betalas in till din tjänstepension från premiebefrielseförsäkringen är dock att du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan. Du eller din arbetsgivare behöver inte anmäla detta till Collectum, utan vi får informationen direkt från Försäkringskassan. Även när du ”vabbar” kommer pengar att sättas av till din tjänstepension från premiebefrielseförsäkringen.

Hur beräknar Collectum premien?

När vi räknar ut hur mycket pengar som ska sättas av till din tjänstepension, det vill säga hur stor premie du ska få från premiebefrielseförsäkringen, använder vi oss av din förmånsgrundande lön. Den förmånsgrundande lönen beräknas på din genomsnittslön de tolv kalendermånader som ligger närmast före månaden du får föräldrapenning för första gången. I de flesta fall består lönen av den bruttolön din arbetsgivare rapporterar varje månad till Collectum. Du får alltså inbetalning till din tjänstepension för de föräldradagar du har fått utbetalade från Försäkringskassan. Tar du exempelvis ut föräldrapenning under fyra dagar per en vecka får du 16/30 av månadspremien inbetalad.

OBS! Om du gör ett uppehåll i uttaget av föräldrapenning under en eller flera kalendermånader gör vi en ny beräkning av din förmånsgrundande lön som kommer att ligga till grund för premiebefrielseförsäkringen när du börjar ta ut föräldrapenning igen.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm