• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • /
  • /
  • Ansökan om temporärt undantag från ITP-planen
  • /

Ansökan om temporärt undantag från ITP-planen

Finns särskilda skäl kan temporärt undantag beviljas som mest tre år i taget under maximalt sex år sammanlagt.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm