• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Fakturakörningar
  • /

Fakturakörningar

När måste en rapportering vara registrerad för att den ska synas på nästkommande faktura? Här ser du datum och tider för fakturakörningarna under 2021.

Registreringar som görs före den angivna tidpunkten nedan kommer normalt sett med på den kommande fakturan. (I vissa fall behöver dock försäkringsbolaget Alecta göra en manuell beräkning av ITP 2-premier vilket kan innebära en fördröjning av debiteringen.)

ITP 1
kl. 22.00

ITPK
kl. 22.00

ITP 2, TGL
kl. 16.00

Fakturan skickas
från Collectum

14 jan

13 jan

17 jan

22 jan

16 feb

17 feb

17 feb

24 feb

11 mars

12 mars

17 mars

24 mars

14 april

15 april

15 apr

22 april

16 maj

17 maj

17 maj

24 maj

15 juni

14 juni

16 juni

23 juni

15 juli

14 juli

15 juli

22 juli

15 aug

16 aug

17 aug

24 aug

14 sept

16 sept

16 sep

23 sept

14 okt

17 okt

17 okt

22 okt

16 nov

17 nov

17 nov

24 nov

15 dec

14 dec

15 dec

22 dec

Du hittar fakturaspecifikationen i internetkontoret under eftermiddagen en arbetsdag innan fakturan skickas.

Tänk på!

Rapportering som registreras under dagarna då premieberäkningen sker kan komma med på fakturan bara delvis. Exempelvis kan det hända att Alectas ITP 2-premie är med men inte ITPK-premien, eller ITP 1-premien men inte TGL-premien.

Betala den 15:e

Fakturan ska vara betald senast den 15:e månaden därpå (eller nästkommande vardag om den 15:e är en helgdag). Ange fakturanumret som OCR-referens (finns högst upp till vänster på fakturan). Betalar ni efter förfallodatum kommer dröjsmålsränta att debiteras. När fakturan är betald fastställs dröjsmålsräntan, som debiteras på nästkommande faktura.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30-16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm