• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Allmänt om fullmakter
  • /

Allmänt om fullmakter

En arbetsgivare eller en privatperson (försäkrad) kan om de önskar anlita en försäkringsförmedlare som hämtar information om och sköter tjänstepensionen ITP för deras räkning. För detta krävs att en fullmakt tecknas.

Collectum tar emot fullmaktsinformation från Fullmaktskollen Länk till annan webbplats.. För att skicka en fullmakt till Collectum måste den gå via fullmaktskollen. Collectum tar inte emot några andra fullmaktsmallar än fullmaktskollens egna och vi tar inte emot fullmakter via post eller e-post.

Krav och rutiner

En förutsättning för att vi ska kunna lämna ut uppgifter utifrån en fullmakt eller genomföra begärda ändringar i försäkringen är att det kan göras i enlighet med vårt uppdrag att administrera ITP- och TGL-avtalen och att det skydd som kommer av tillämplig dataskyddslagstiftning inom EU/EES är uppfyllt.

För att ni som försäkringsförmedlare ska kunna ta del av uppgifter om den försäkrades ITP 1- eller ITPK-val samt om förmånstagarförordnanden (den enda information vi lämnar ut om förordnanden är om ett standardförordnande eller ett särskilt förordnande) krävs fullmakt från individen. En företagsfullmakt ger inte tillgång till denna information.

Vi skickar inte innehåll i förmånstagarförordnanden via mejl, enligt våra rutiner gällande hanteringen av personuppgifter och sekretess. Istället för att vi skickar en kopia per post till den försäkrade rekommenderar vi alltid att den försäkrade skriver ett nytt förordnande.

Olika typer av fullmakter

Informationsfullmakten ger försäkringsförmedlaren rätt att få samma information som den försäkrade har rätt att få från Collectum, exempelvis uppgifter om lön, val av försäkringsbolag och efterlevandeskydd.

Skötselfullmakten, eller förmedlingsfullmakten, ger försäkringsförmedlaren rätt att dels få samma information som den försäkrade har rätt att få från Collectum, dels göra vissa försäkringsändringar för den försäkrades räkning, exempelvis val och flytt av pensionskapital.

Informationsfullmakten ger fullmaktshavaren rätt att få samma information som arbetsgivaren har rätt att få från Collectum, exempelvis uppgifter om lön, pensionsålder och val av alternativ ITP.

Skötselfullmakten, eller förmedlingsfullmakten, ger fullmaktshavaren rätt att dels få samma information som arbetsgivaren har rätt att få från Collectum, dels göra vissa försäkringsändringar för arbetsgivarens räkning.

Fullmaktshavaren har även möjlighet att bli upplagd som administratör för arbetsgivaren i Collectums internetkontor med alla företagets tillgängliga behörigheter, vilket dock inte kräver en skötselfullmakt.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm