• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Frågor och svar om fullmakter
  • /

Frågor och svar om fullmakter

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får kring fullmakter. Hittar du inte svaret på just din fråga? Kontakta oss
så hjälper vi dig!

Ja, Collectum tillåter skötselfullmakter/förmedlingsfullmakter om fullmaktsmallen som används överensstämmer med Collectums krav.

För att få genomföra val eller flytt av kapital åt den försäkrade krävs att ni som försäkringsförmedlare har en registrerad skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt för den försäkrade hos Collectum.

Val eller kapitalflytt görs via blanketter för ITP 1 respektive ITPK. Ni använder även blankett för att avbryta en påbörjad flytt av kapital.

Här hittar du blanketter.

Ja, om det finns en registrerad skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt har ni samma möjligheter att avbryta en flytt av kapital inom ITP 1 eller ITPK som den försäkrade och detta görs via blankett. Det måste dock ske enligt de tidsramar som gäller enligt det ordinarie regelverket för den försäkrade.

Här hittar du blanketter.

Nej, i dagsläget är det inte möjligt.

Tillägg eller ändringar av återbetalningsskydd och familjeskydd måste göras av den försäkrade själv. Det är viktigt att försäkringsförmedlaren är uppmärksam på om den försäkrade har fått ett besked eller en blankett från oss med ett svarsdatum. I så fall bör den försäkrade själv göra sitt val av försäkringsbolag samt val av återbetalningsskydd och/eller familjeskydd inom denna valperiod, eftersom han eller hon då inte behöver fylla i någon hälsodeklaration.

Om en försäkringsförmedlare skickar in valblankett före valperiodens slut (dvs. före svarsdatumet) förfaller valperioden och den försäkrade måste då fylla i en hälsodeklaration om han eller hon vill välja till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. En alternativ möjlighet för att valperioden inte ska förfalla är att förmedlaren skickar in valblanketten till oss tillsammans med den försäkrades valblankett för återbetalningsskydd och familjeskydd. Vi kan då registrera dem samtidigt.

Här hittar du blanketter.

Ja, den försäkrade kan själv göra ändringar när en skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt finns registrerad. Om den försäkrade skulle göra egna ändringar i sin tjänstepensionsförsäkring (till exempel ett nytt val eller en flytt av kapital) kommer skötselfullmakten/förmedlingsfullmakten att fortsätta att gälla.

Från och med hösten 2018 tar Collectum emot fullmakter från Fullmaktskollen och från och med 2021 är det den enda tillåtna inkanalen för fullmakter.

Det framgår av fullmakten hur länge den gäller. Den kan antingen gälla tills vidare utan tidsbegränsning eller upphöra vid en viss tidpunkt. Den försäkrade kan när som helst ändra giltighetstiden eller återkalla fullmakten hos Fullmaktskollen.

Nej, det årliga värdebeskedet skickas bara till den försäkrade.

Collectums kundservice hjälper gärna till med att besvara era frågor via telefon (08-508 981 00).

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm