• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Ålderspension - ITP 1 och ITP 2 + ITPK
  • /

Ålderspension - ITP 1 och ITP 2 + ITPK

Som arbetsgivare med ITP-avtal ska ni betala in till era tjänstemäns ålderspension från det att de fyller 25 år.

Här ser ni vad som gäller för ålderspensionen i ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK.

ITP 1

Tjänstemän födda 1979 och senare (vissa företag har dock ITP 1 för alla, oavsett ålder).

Innebär att premien, men inte pensionen, är bestämd på förhand.

Tjänstemän med ITP 1 som är över 25 år ska ha ålderspension.

Den anställde väljer själv förvaltare och sparform för hela beloppet.

Ni betalar en premie som motsvarar

  • 4,5 procent av lönedelar upp till 47 625 kronor per månad
  • 30 procent på lönedelar över 47 625 kronor och upp till 190 500 kronor per månad.

Det går inte att säga på förhand. Pensionens storlek beror på den anställdes lön, hur länge hen haft ITP 1 och värdeutvecklingen på pengarna.

ITP 2

Tjänstemän födda 1978 och tidigare (vissa företag har dock ITP 1 för alla, oavsett ålder).

Innebär att pensionen, men inte premien, är bestämd på förhand.

Ålderspension i ITP 2 tjänar man in från 28 års ålder.

ITP 2 utgör den huvudsakliga delen av ålderspensionen, och förvaltas av Alecta.

Innebär att premien, men inte pensionen, är bestämd på förhand.

ITPK utgör en mindre, kompletterande del, som den anställde själv kan välja förvaltare för.

För ITP 2 ska den premie ni betalar räcka till den utlovande pensionen. Alecta beräknar premiens storlek utifrån den anställdes ålder, lön, beräknade tjänstetid och den tjänstepension som personen har tjänat in sedan tidigare.

ITPK-delen motsvarar 2 procent av den pensionsmedförande lönen (upp till en lön på maximalt 30 inkomstbasbelopp).

ITP 2: Med 360 månaders (30 år) tjänstetid blir pensionens storlek enligt tabellen nedan. Tjänstetid räknas från 28 års ålder. För varje månad som saknas minskas pensionen med 1/360-del.

Årslön

Pension i %
av årslönen

Upp till 571 500 kr
(0 – 7,5 ibb*)

10 %

571 500 – 1 524 000 kr
(7,5 – 20 ibb*)

65 %

1 524 000 – 2 286 000 kr

(20 – 30 ibb*)

32,5 %

* ibb = inkomstbasbelopp

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm