• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Behålla alternativ ITP vid byte av anställning inom koncern
  • /

Behålla alternativ ITP vid byte av anställning inom koncern

Många företag vill att alternativ ITP och övergång till ITP 1 ska gälla för en anställd som byter anställning inom koncernen. För att kunna tillgodose detta erbjuder Collectum en förenklad administrativ rutin. Det innebär att ett koncerndirektiv tecknas.

Koncerndirektiv är enbart aktuellt för företag som har både ITP 1 och ITP 2, eftersom företag med enbart ITP 1 inte kan ha anställda med alternativ ITP, och de anställda kan givetvis inte heller gå över till ITP 1.

Valet gäller bara för den aktuella anställningen

Ett val av alternativ ITP och övergång till ITP 1 gäller endast för den aktuella anställningen. Vid varje anställningsbyte, även när bytet sker mellan företag i samma koncern, ska ett nytt ställningstagande om pensionslösning (ITP 2 för hela lönen, alternativ ITP eller övergång till ITP 1) göras. Är arbetsgivaren och den anställde inte överens om att alternativ ITP eller övergång till ITP 1 ska gälla i den nya anställningen gäller hel ITP 2 i Alecta.

Vad innebär koncerndirektiv?

På arbetsgivarens begäran kan Collectum erbjuda en förenklad administrativ rutin för tjänstemän som har alternativ ITP eller som övergår till ITP 1 i en anställning inom den berörda koncernen och som därefter utan avbrott i tiden byter anställning inom koncernen. Den förenklade rutinen innebär att varken arbetsgivaren eller tjänstemannen behöver lämna några särskilda uppgifter om pensionslösningen till Collectum i samband med anställningsbytet.

Arbetsgivarens ansvar

Denna rutin kräver att arbetsgivaren anmält det ursprungliga valet av alternativ ITP eller övergången till ITP 1 i den förstnämnda anställningen inom den berörda koncernen, till Collectum och att arbetsgivaren åtar sig hela ansvaret för att rapportera eventuell återgång till hel ITP 2 i Alecta. I det fall försäkringens omfattning i Alecta senare skulle ifrågasättas av den anställde eller av efterlevande, gäller följande: Kan ingen dokumenterad överenskommelse om alternativ ITP eller övergång till ITP 1 mellan arbetsgivaren och den anställde visas upp för Collectum, är det möjligt att den anställde beviljas hel ITP 2 och att arbetsgivaren debiteras retroaktiva premier och i förekommande fall påförs en retroaktiv PRI-kostnad.

Det är viktigt att det koncernbolag som tecknar bekräftelsen, och som företräder övriga koncernbolag med fullmakts hjälp, efter tecknande av bekräftelse informerar alla berörda bolag om överenskommelsen och ger dem nödvändiga instruktioner så att de tillämpar rutinen på rätt sätt.

Koncerndirektivets giltighet

Ett koncerndirektiv gäller från den månad det inkommer till Collectum. Om det sker förändringar i vilka bolag som ingår i direktivet måste ett nytt direktiv tecknas. När koncerndirektivet är registrerat hos Collectum och ni har fått en bekräftelse så kan ni flytta era tjänstemän.

Observera att ett koncerndirektiv enbart gäller för hantering/registrering av alternativ ITP eller övergång till ITP 1. Det gäller inte för eventuella andra individuella val eller kompletterande premier på individnivå.

Fyll i uppgifterna nedan för att ansöka

När ni har fyllt i ansökan skickas koncerndirektivet till er per post för påskrift. Koncerndirektivet skickas till den kontaktperson ni fyller i nedan.

När ni returnerat koncerndirektivet och det blivit registrerat hos Collectum och ni har fått en bekräftelse, kan ni flytta era tjänstemän. Om det sker någon förändring i vilka bolag som ingår i direktivet måste ett nytt direktiv tecknas.

Ett koncerndirektiv gäller från den månad det påskrivna direktivet kommer in till Collectum.

I internetkontoret kan du kontrollera vilka bolag som ingår i koncerndirektivet.

Uppgifter om moderbolaget
Om raderna inte räcker till, skicka det ifyllda formuläret, öppna sidan igen och fyll i ett nytt formulär.
Uppgifter om bolaget som ska läggas till i direktivet


Om raderna inte räcker till, skicka det ifyllda formuläret, öppna sidan igen och fyll i ett nytt formulär.
Bolag som ska tas bort från direktivet


Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm