• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • /
  • Deltidspensionspremie per avtal
  • /

Deltidspensionspremie per avtal

Deltidspensionspremien (DTP-premien) gäller även hängavtal från Unionen, Ledarna eller Sveriges Ingenjörer eller medlemskap i SINF där avtalet ”hänger” på något av nedanstående förbund.

Här ser ni DTP-typ, aktuell premie och brytpunkt per avtal. Ni ser också vilka DTP-typer ert företag har när ni loggar in i internetkontoret Länk till annan webbplats..

Arbetsgivarförbund i bokstavsordning


Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

Arkitekt, teknikkonsult
och industrikonsultföretag
(f.d. STD)

DTP 10

2204

1,1 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

Public service
- Medieföretagen

DTP 10

2204

1,1 %

Dagspressavtal
- Journalistförbundet

DTP 10

2204

1,1 %

Etermedieavtal
- Journalistförbundet

DTP 10

2204

1,1 %

Public service
- Journalistförbundet

DTP 10

2204

1,1 %

Journalistavtalet
Tidskrifter

DTP 10

2204

1,1 %

Bemanningsavtal
- Journalistförbundet

DTP 10

2204

1,1 %

Tjänstemän
- Akademiker-
förbunden,
Unionen
(Medieföretagen)

DTP 11

2005

1,1 %

Tjänstemannaavtal -
Medieföretagen

DTP 11

2005

1,1 %

Tjm vid
dagstidningar mfl
- Medieföretagen

DTP 12

2206

1,1 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

Säkerhetsföretag

DTP 11

2205

1,1 %

Tjänstemannaavtal,
Säkerhetsföretag

DTP 10

2204

1,1 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

IT-företag

DTP 10

2204

1,1 %

Telekom

DTP 10

2204

1,1 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

Kommunikation

DTP 23

2208

1,1 %

Utveckling &
Tjänster

DTP 10

2204

1,1 %

Utbildnings-
företag

DTP 10

2204

1,1 %

Tjänstemannaavtal,
Serviceentr,
Specialservice,
Säkerhetsföretag

DTP 10

2204

1,1 %

Apotek

DTP 11

2205

1,1 %

Lagring och
distribution

DTP 11

2205

1,1 %

Fastighets-
förvaltning
(Unionen, CF,
Ledarna, SEKO)

DTP 12

2206

1,1 %

Spel, Internationella
kasinon

DTP 13

2207

1,1 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

Call-/contactcenter

DTP 15

2211

1,1 %

IT-Hantverkarna

DTP 11

2205

1,1 %

Gym och friskvård
- Unionen & SRAT

 DTP 24 22091,1 %

Revisions- och konsultföretagen

DTP 14

2201

1,1 %

Tjänstemän - Akademiker-
förbunden, Unionen
(Almega Tjänsteföretagen)

DTP 11

2205

1,1 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

Dental-
laboratorier -
Unionen

DTP 13

2207

1,1 %

Tandvård -
Unionen

DTP 13

2207

1,1 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

Ideella och
Idéburna
organisationer

DTP 16

2205

1,1 %

Upplevelse
och Kultur

DTP 16

2205

1,1 %

Idrott

DTP 17

2211

1,1 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

BA

DTP 4

2305

1,8 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

EFA

DTP 7B

1904

2,0 %

 


Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

Fastigo,
I-avtalet

DTP 1C

2304

1,8 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

IDEA

DTP 22

2011

0,8 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

Folkrörelseorganisationer
och Hyresgästföreningen

DTP 30

2210

1,2 %

Industriavtalen

DTP 1

2304

1,8 %

Tjänsteföretag
och Ideella
organisationer

DTP 30

2304

1,4 %

Visita

DTP 27b

2304

1,3 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

GBF

DTP 4B

2305

1,8 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

GFF

DTP 1B

2304

1,8 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

Skogs- och lantarbetsgivare-
förbundet, övriga tjänstemannaavtal

DTP 5

2306

1,8 %

Tjänstemän Skogsbruk

DTP 31

2304

1,6 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

BI

DTP 1C

2304

1,8 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

IKEM

DTP 25

2304

2,4 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

IF

DTP 4B

2304

1,8 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

BÄF

DTP 1

20230401

1,8 %

Sågverk, Massa och papper

DTP 1

20230401

1,8 %

Tjänstemän GAF

DTP 2

20230401

1,9 %

Tjänstemän Stål och Metall

DTP 2

20230401

1,9 %

Tjänstemän SVEMEK

DTP 6

20230401

1,9 %

Stål och Metallavtalet blå avtalet (SEKO)

DTP 32

20230601

0,8 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

Bemanning
(Unionen och Akademiker-
förbunden

DTP 10

2204

1,1 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

LI

DTP 3

2304

2,4 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

ME

DTP 4B

2305

1,8 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

MAF

DTP 4B

2305

1,8 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

MM

DTP 4B

2305

1,8 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

PLR

DTP 4B

2305

1,8 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

Ledaravtalet

DTP 33

2104

1,6 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

SARF

DTP 4

2305

1,8 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

Svensk Handel,
övriga tjänste-
mannaavtal

DTP 8

2305

1,3 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

SvS

DTP 20

2204

1,1 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

Svenska
FlygBranschen
Kabinavtal

DTP 1

2304

1,8 %

Svenska
FlygBranschen Ledaravtal/
Tjänstemannaavtal

DTP 4

2305

1,8 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

SH

DTP 4

2305

1,8 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

TEKO

DTP 2B

2304

1,9 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

BuA

DTP 4

2304

1,8 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

BI

DTP 1C

2304

1,8 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

SF

DTP 19

1905

1,2 %

 


Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

TA

DTP 2B

2304

1,9 %

TTA

DTP 18

2204

1,2 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

TGA

DTP 8

2305

1,3 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

TCO

DTP 26

2301

1,5 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

TMF

DTP 1B

2304

1,8 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

Spårtrafik

DTP 11

2205

1,1 %

Järnvägsinfrastruktur

DTP 11

2205

1,1 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

UF-företagen
(Almega tidigare IDEA)

DTP 29

2204

1,1 %Skriv tabellbeskrivning här

Avtal

DTP-typ

Brytpunkt

Totalt

Visita

DTP 9

2306

1,3 %


Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm