• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • /
  • Infasning av nya medlemsföretag
  • /

Infasning av nya medlemsföretag

Enligt avtalen om flexpension för Almega, Teknikföretagen, Föreningen Byggföretagen i Sverige, IKEM med flera, ska nya medlemsföretag fasas in med en rabatterad premie under ett antal år.

Infasningen kan vara antingen fem eller sju år, och under den perioden betalar företaget en infasningspremie, förutsatt att de inte omfattats av deltidspensionspremie/flexpension sedan tidigare.

Utöver infasningspremien omfattas företaget fullt ut av de premierevisioner som avtalas för varje år.

Notera att infasningspremierna börjar debiteras ett år efter anslutning. Första året debiteras alltså ingen flexpensionspremie, under förutsättning att ingen avtalad premierevision sker efter företagets anslutning till ITP. ”År 1” i tabellerna nedan avser alltså det första debiteringsåret.


Infasning 5 år

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Andel av den ordinarie premien

10 %

20 %

20 %

25%

25%

Gradvis ökning av infasningen

10 %

30 %

50 %

75 %

100 %


Skriv tabellbeskrivning här

Infasning
7 år

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

Andel av den ordinarie premien

10%

10%

10%

10%

20%

20%

20%

Gradvis ökning av infasningen

10%

20%

30%

40%

60%

80%

100%

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm