• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Kompletterande premie för Teknikavtalet
  • /

Kompletterande premie – Teknikavtalet

Teknikavtalet är en överenskommelse mellan Teknikarbetsgivarna, Sveriges Ingenjörer, Unionen och Ledarna, och enligt det ska de arbetsgivare som omfattas betala en kompletterande engångspremie till den anställdes ITP- eller ITPK-försäkring.

Överenskommelsen innebär (om inte de lokala parterna kommit överens om annat) att den tid i tidbanken som vid årsskiftet överstiger 100 timmar, omvandlas till en pensionspremie.

Anställda under 25 år omfattas inte av avtalet.

Rapportera så här

Ni räknar fram den kompletterande premien själva och rapporterar premierna innevarande månad, inte retroaktivt.

Rapportera kompletterande premier (Teknikavtalet) i den här Excelfilen för engångspremier. Excel, 52.7 kB.

  • Fyll i personnummer och belopp för berörda anställda.
  • Spara filen under ett unikt namn.
  • Ladda sedan upp filen i internetkontoret Länk till annan webbplats., ingången Anställda, tjänsten Rapportera in engångspremier.

När vi har fått in de uppgifter vi behöver fakturerar vi premierna och förmedlar dem till det bolag den anställde har valt.

Collectums avgift

Collectum tar ut en avgift som 0,7 procent av den förmedlade premien. Avgifterna gäller både ITP 1 och ITPK och dras per anställning. För ITP 1 finns ett tak på 450 kronor per anställning och år.

Frågor?

Har ni frågor om avtalet och premieberäkningen, vänd er till Teknikföretagen på telefon 08-782 08 00.

Har ni frågor om rapporteringen, vänd er till Collectums kundservice på telefon 08-508 981 00.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm