• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • Livsarbetstidspremier
 • /

Livsarbetstidspremier

Livsarbetstidspremier (LP-premier) har kommit till genom ett avtal mellan arbetsgivare och fackförbund inom vissa avtalsområden, och innebär att arbetsgivaren sätter av en premie som motsvarar en viss procent av den anställdes lön.

Den anställde kan själv välja om han eller hon vill

 • ta ut premien i pengar (som då ska ingå i den rapporterade lönen)
 • ta ut premien i ledig tid
 • avsätta premien som en del i pensionslösningen.

Om premierna ska gå till pension

Överenskommelsen mellan arbetsgivare och fackförbund om livsarbetstidspremierna löper vanligen på ett till tre år i taget. Arbetsgivaren sätter av en viss procentsats av den anställdes lön beroende på var i avtalstiden man befinner sig.

Den anställde väljer placering

När en anställd får livsarbetstidspremier första gången skickar vi ut en valblankett, där han eller hon får välja i vilket försäkringsbolag pengarna ska förvaltas.

Vi fakturerar premierna och förmedlar dem till det försäkringsbolag den anställde har valt. Om den anställde inte gör något val, placeras premierna i ickevalsalternativet, som är en traditionell försäkring i Alecta utan återbetalningsskydd.

Rapportera LP-premier så här

Ni rapporterar en gång per år i den här Excelfilen Excel, 52.7 kB..
Skicka den ifyllda filen till oss via tjänsten Rapportera in engångspremier i internetkontoret Länk till annan webbplats..

Collectums avgift

Collectum tar ut en avgift som är 0,85 procent av den förmedlade premien.

Arbetsgivarförbund som omfattas

Collectum administrerar livsarbetstidspremier åt arbetsgivare som har avtal med:

 • TechSverige
 • Byggnadsämnesförbundet
 • Föreningen Sveriges skogsindustrier
 • Föreningen Sveriges skogsindustrier – sågverk
 • Gruvornas arbetsgivarförbund
 • IKEM
 • Livsmedelsföretagen
 • Skogs- och lantarbetsgivareförbundets skogssektion
 • Stål- och metallförbundet
 • Svets Mekaniska Arbetsgivareförbundet
 • Trä- och Möbelindustriförbundet

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm