• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • Rörlig lön i ITP 2
 • /

Rörlig lön i ITP 2

Har en anställd rörliga lönedelar lägger ni på dem vid den årliga lönerevisionen, i form av ett genomsnitt för det ni betalat ut de tre närmast föregående åren. Ny rörlig lön beräknar ni årligen, oavsett om den anställdes fasta lön har ändrats eller inte. Längre ner hittar ni exempel på hur ni räknar fram den rörliga lönen.

Följande löneslag är pensionsmedförande för ITP 2, och ska räknas med i den rörliga lönen:

 • provision, tantiem, produktionspremie eller liknande
 • bonus, på individ-, grupp- eller företagsnivå och kommunicerad i förväg.

Räkna däremot inte med

 • gratifikation (ett belopp som har bestämts ensidigt, i efterskott, av arbetsgivaren).

Observera att företag inte kan bestämma eller avtala bort att rörliga lönedelar ska vara pensionsgrundande. Detta gäller till exempel bonuslön.

Anställda som bara har rörlig lön

Är tjänstemannen helt avlönad med rörlig lön utgörs den pensionsmedförande lönen av den genomsnittliga utbetalda lönen under de tre närmast föregående åren.

Om tjänstemannen har garanterad provision, eller liknande inkomstgaranti, får den pensionsmedförande lönen inte understiga inkomstgarantin. Garanterad provision eller liknande inkomstgaranti ska alltid anmälas direkt vid anställningens början, även om ni inte anmäler in de övriga rörliga lönedelarna förrän senare.

Anställda som har både fast och rörlig lön

Om tjänstemannen har både med fast och rörlig lön utgörs den pensionsmedförande lönen av

 • den aktuella fasta årslönen (inklusive semestertillägg) och
 • den genomsnittliga utbetalda rörliga lönen under de tre närmast föregående åren.

Om den anställde inte arbetat tre år än

Om ni inte kan göra en genomsnittsberäkning, till exempel därför att tjänstemannen inte arbetat hos er i tre år, är rekommendationen från Svenskt Näringsliv och PTK att räkna enligt exemplen ni hittar längre ner på den här sidan.

Kom ihåg att lägga på semestertillägg!

 • För den fasta lönen: Utgå ifrån månadslönen. Multiplicera med 12,2 för att få fram en årslön inklusive semestertillägg.
 • För den rörliga lönedelen: Multiplicera antalet semesterdagar med 0,5 procent (t.ex. En anställd som har 30 dagars semester - 30 dagar * 0,5 procent = 15 procent. Multiplicera sedan med summan för den rörliga lönedelen.

Semestertillägg för rörliga lönedelar ingår normalt i den redovisade årslönen för respektive år. Om det i kollektivavtal är angivet att semestertillägg inte ska utgå på rörliga lönedelar ska de dock inte tas med i beräkningen.

Så här räknar ni ut årslönen vid rörlig lön

Nedan följer två exempel på hur ni räknar fram årslönen för en tjänsteman med rörliga lönedelar.

Om ni inte kan räkna ut ett genomsnitt, exempelvis för att tjänstemannen inte arbetat hos er i tre år, är rekommendationen från Svenskt Näringsliv och PTK att ni gör enligt följande:

(Vi utgår i exemplen från att tjänstemannen är nyanställd, men detsamma gäller om den anställde senare i sin tjänst får rörlig lön.)

Om tjänstemannen avlönas helt med rörlig lön

 • Vid anställningen (år 1): Uppskatta och rapportera den rörliga lönedelen (inkl. semestertillägg).
 • Lönerevision ett (år 2): Rapportera den faktiska utbetalningen av rörliga lönedelar (+ semestertillägg) som tjänades in under år 1 eller den uppskattade rörliga lönedelen för år 2.
 • Lönerevision två (år 3): Rapportera snittet av den faktiska utbetalningen av rörliga lönedelar (+ semestertillägg) för anställningsåren 1+2.
 • Lönerevision tre (år 4): Rapportera snittet av den faktiska utbetalningen av rörliga lönedelar (+ semestertillägg) för anställningsåren 1+2+3.

Om tjänstemannen avlönas med både fast och rörlig lön

Beräkna den fasta delen av månadslönen x 12,2. Lägg därefter på den rörliga delen enligt exemplet ovan.

 • Vid anställningen (år 1): Uppskatta storleken på bonusen (inkl. semestertillägg). Semestertillägget ska baseras på den anställdes semesterdagar.
 • Lönerevision ett (år 2): Välj det alternativ som passar in hos er:
  » Har ni redan betalat ut bonus under år 2 (som tjänades in under år 1), rapporterar ni den.
  » Har ni ännu inte betalat ut någon bonus under år 2 (som tjänades in under år 1), uppskattar ni storleken på bonusen.
 • Lönerevision två (år 3): Rapportera snittet av de faktiska utbetalningarna av bonus som gjorts under år 2 och år 3 (inkl. semestertillägg). Om ni inte har betalat ut bonus för år 3 vid revisionstillfället, ta bara med utbetald bonus för år 2.
 • Lönerevision tre (år 4): Anmäl snittet av de faktiska utbetalningarna av bonus som gjorts under år 1 + 2 + 3 (inkl. semestertillägg). Om ni inte har betalat ut bonus för år 3 vid revisionstillfället, ta bara med snittet av den utbetalda bonusen för år 1 + 2.
 • Lönerevision fyra (år 5): Vid denna lönerevision är ni, enligt ITP-avtalet, skyldiga att beräkna bonusen som ett treårssnitt. Räkna ut snittet av de tre föregående årens faktiska utbetalningar, det vill säga bonus utbetald år 2, 3 och 4.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm