• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Timanställda med ITP 2
  • /

Timanställda med ITP 2

En timanställd måste ha arbetat tre hela kalendermånader i sträck för att ni ska kunna rapportera honom eller henne till ITP 2. Byter en anställd arbetsgivare påbörjar personen en ny kvalificeringsperiod.

Om en anställd har flera tidsbegränsade anställningar (mindre än tre hela kalendermånader) hos en och samma arbetsgivare kan arbetsgivaren inte lägga ihop tiden. Varje ny anställning innebär alltså att en ny tremånadersperiod påbörjas.

Om ordinarie arbetstid finns

En tjänsteman som har en ordinarie arbetstid om minst åtta timmar i veckan i snitt, rapporterar ni till ITP 2 när han eller hon arbetat tre hela kalendermånader i följd.

Anna börjar sin timanställning den 15 januari. Hon måste nu arbeta hela februari, mars och april innan hon anmäls till ITP 2. Ni rapporterar in henne i början av maj och att anställningen gäller retroaktivt från den 15 januari.

Om arbetstiden varierar

Om den anställde inte har en ordinarie arbetstid om minst åtta timmar i veckan, ska ni räkna ut ett snitt på tre kalendermånader istället. Det görs genom att ni lägger till en månad i taget och räknar ett snitt på de tre närmast föregående månaderna. Den anställde behöver komma upp i minst 96 timmar under tre hela kalendermånader i följd för att ni ska rapportera in personen.

Pelle börjar sin timanställning den 15 februari. För att kvalificera sig till ITP 2 behöver han arbeta hela mars, april och maj, samt under dessa månader komma upp i minst 96 arbetade timmar.

Skriv tabellbeskrivning här

Månad

Antal timmar

Mars

25

April

32

Maj

40

Summa 97 timmar

Ni rapporterar Pelle till ITP 2 i början av juni, retroaktivt från den 15 februari. Pelle arbetar också i juni och timmarna för de tre senaste kalendermånaderna överstiger 96 timmar.

Månad

Antal timmar

April

32

Maj

40

Juni

40

Summa 112 timmar

Pelle är ledig i juli (men behåller sin anställning) och faller nu under 96-timmarsstrecket. Ni ska nu avsluta Pelles anställning från den 30 juni.

Månad

Antal timmar

Maj

40

Juni

40

Juli

0

Summa 80 timmar

Pelle kommer tillbaka och jobbar i augusti. Han är alltså kvar i samma anställning. Eftersom Pelle jobbade i juni – och det totala timantalet för juni, juli och augusti överstiger 96 timmar – rapporterar ni honom återigen till ITP 2, retroaktivt från den 1 juli.

För att det inte ska bli något uppehåll i ITP-försäkringen, ångrar ni den avslutade anställningen i internetkontoret.

Månad

Antal timmar

Juni

40

Juli

0

Augusti

70

Summa 110 timmar


Ange uppskattad årslön

När ni (efter att den anställde arbetat tre hela kalendermånader i följd) rapporterar in den anställde retroaktivt från anställningens början, ska ni ange den årslön som ni uppskattar blir aktuell. Lönen räknas som ett genomsnitt på tre månader multiplicerat med 12,2.

Därefter gör ni fortlöpande avstämningar av lönen. Ni har möjlighet att ändra årslönen varje månad som arbetstidsmåttet är uppfyllt.

Observera att ni inte kan rapportera in årets lön i efterskott (som man kan göra i bemanningsavtalet).

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm