• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • /
 • Läkekostnadsförsäkring
 • /

Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring

När en anställd ska arbeta utomlands, ska ni teckna en läkekostnadsförsäkring (LFU) från utlandstjänstgöringens första dag.

LFU kan också omfatta make, maka, sambo och barn under 21 år om familjen följer med vid utlandstjänstgöringen, och om ni och den anställde är överens om detta.

Försäkringen kan ni teckna i

Har ni frågor som rör en enskild anställds försäkring kontaktar ni försäkringsbolaget ni valt att teckna försäkringen i. LFU upphör när den anställde flyttar tillbaka till Sverige.

Vad ingår i försäkringen?

 • Läkekostnader
  Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård och sjukhusvård samt för behandling, läkemedel och hjälpmedel som behörig läkare föreskrivit för sjukdomens eller olycksfallsskadans läkning.
 • Tandbehandling
  Försäkringen ersätter kostnader för
  • behandling av tandskada genom olycksfall
  • tandsjukdom som kräver kirurgiskt ingrepp
  • tillfällig behandling av akuta besvär – oavsett orsak.

Behandlingskostnader för normal tandvård ersätts inte.

 • Graviditet och förlossning
  Försäkringen ersätter nödvändiga kostnader för löpande kontroller under graviditet och förlossning.
 • Rese- och transportkostnader
  Ersättning lämnas för rese- och transportkostnader som kan uppkomma vid sjukdom eller olycksfall. Även merkostnader som sjukdomen eller skadan för med sig ersätts, till exempel
  • hemtransport
  • återresa till stationeringsorten
  • kostnader för kost och logi under resan.

Teckna kreditförsäkring och stå för ersättningen

Enligt § 7 i avtalet om social trygghet för tjänsteman vid utlandstjänstgöring kan en arbetsgivare i vissa fall helt eller delvis svara för motsvarande ersättning själv istället för att teckna LFU. Arbetsgivaren ska i sådana fall teckna en kreditförsäkring som garanti för detta åtagande. Kontakta LFU-kansliet för mer information:

Telefon

08-508 980 00

Mejl

lfu@collectum.se

Adress

LFU-kansliet

c/o Collectum AB

Anders Jonasson

103 76 Stockholm

ITP-nämnden

ITP-nämndens uppgifter är att

 • behandla frågor och tolka villkor som rör läkekostnadsförsäkringen
 • ansvara för tolkning vid tvister
 • ansvara för garantiärenden då arbetsgivare försummat att teckna LFU-försäkringen.

ITP-nämnden består av representanter för Svenskt Näringsliv och PTK. Collectum sköter LFU-kansliet på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm