• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • Bemanningsavtalet
 • /

Bemanningsavtalet

ITP 2 bemanning gäller för ambulerande tjänstemän födda 1978 eller tidigare, såsom uthyrd personal och utsända konsulter anställda på företag samt cirkelledare.

För dessa tjänstemän ska ni rapportera enligt regelverket för Bemanningsavtalet.

För ambulerande tjänstemän födda 1979 eller senare gäller det ordinarie regelverket för ITP 1.

Välj att rapportera löpande eller i efterskott

Väljer ni att rapportera löpande får ni en snabbare uppföljning av era kostnader. Den anställde kan också göra ett ITPK-val så snart ni rapporterat in dem. Den löpande rapporteringen är preliminär. När året är slut, gör ni en avstämning.

Ni kan också välja att rapportera in nyanställda i efterskott när året är slut. Tänk på att ni inte får avanmäla en anställd om anställningen fortsätter nästkommande kalenderår.

Tjänstemän med fast månadslön

Vill ni tillämpa det vanliga ITP-avtalet för ambulerande tjänstemän med fast månadslön, måste det godkännas vid en lokal förhandling på företaget. Collectum ska sedan ha en kopia på förhandlingsprotokollet. För denna grupp behöver ni inte göra någon avstämning i efterskott.

Rapportera ändringar till oss

Ni sköter all rapportering i vårt internetkontor, antingen löpande eller i efterskott.

Nya medarbetare som omfattas av bemanningsavtalet anmäler ni först när de har uppfyllt tjänstetidskravet på 416 timmar under ett kalenderår. För cirkelledare gäller 320 undervisningstimmar.

Det här ingår i tjänstetiden:

 • ledighet på grund av semester
 • föräldraledighet (under förutsättning att ledigheten varat minst 14 dagar under en månad)
 • sjukdom, då sjukpenning eller sjuklön betalas ut
 • repövning.

Tid med garantilön, då den anställde inte har ett uppdrag, räknas inte in i tjänstetiden.

Om ni rapporterar ändrad lön löpande gör ni det när anställningsperioden har överstigit 416 timmar (320 timmar för cirkelledare). Tänk på att göra försiktiga löneuppskattningar om ni rapporterar löpande, så att inte den ITP-grundande lönen måste sänkas med retroaktiv verkan. Vid retroaktiva ändringar debiteras ni ett premietillägg.

Som inkomst räknas

 • kontant bruttolön, inklusive semesterersättning
 • naturaförmåner i form av helt fri kost och bostad, enligt Skatteverkets anvisningar
 • sjukpenning från Försäkringskassan
 • Om det skulle vara svårt att få fram uppgift om sjukpenning från Försäkringskassan, gör en uppskattning av den lön anställde skulle ha haft. Observera att lönen inte får ändras retroaktivt för tid som är innan sjukperioden.
 • sjukpension från Alecta.

En mer detaljerad sammanställning över vad som räknas som pensionsmedförande lön hittar du i vårt faktablad ITP 2 och TGL för bemanningsföretag.

Avanmäl anställda som säger upp sig eller blir uppsagda löpande eller en gång per år i efterskott.

Om en anställd går i pension kommer Alecta att kontakta er för att ta reda på den aktuella inkomsten. För anställda som går i pension görs det enligt avtalet en uppräkning av årslönen. Detta kan innebära att ni får en tilläggsdebitering på fakturan.

För att ha rätt till sjukpension från Alecta från sjukdag 91 ska tjänstemannen ha arbetat minst 208 timmar under de sex närmast föregående månaderna eller 416 timmar under föregående kalenderår. I övrigt gäller samma regler som för sjuk- och friskanmälan inom ordinarie ITP 2.

Om Alecta beslutar om sjukpension blir ni premiebefriade fr.o.m. månaden efter den 91:a sjukdagen. Den anställdes premier betalas nu genom premiebefrielseförsäkringen. Han eller hon finns inte med på fakturan.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm