• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Egen regi
  • /

Egen regi

Finansieringsformen egen regi innebär att ni som arbetsgivare kan förfoga över hela eller delar av pensionskapitalet för tjänstemännens ålderspension tills det är dags att börja betala ut pensionerna.

Denna finansieringsmodell kräver att pensionsskulden är kreditförsäkrad i försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti.

PRI Pensionsgaranti beräknar de anställdas pensionsförmåner och arbetsgivarens pensionsskuld. Dessutom sköter PRI Pensionsgaranti pensionsutbetalningarna på uppdrag av arbetsgivaren och tillhandahåller uppgifter för extern och intern redovisning och uppföljning. En stor del av de tjänster PRI Pensionsgaranti svarar för utför Alecta och Collectum på uppdrag av PRI Pensionsgaranti.

De här alternativen finns

ITP 1: Arbetsgivarens alternativ blir valbart

Inom ITP 1 finns bara premiebestämd ålderspension och här blir arbetsgivarens lösning ett valbart alternativ bland de andra upphandlade försäkringsprodukterna.

ITP 2: Egen regi för den förmånsbestämda ålderspensionen

Det är enbart den förmånsbestämda ålderspensionen ITP som kan finansieras i egen regi. För övriga delar i ITP 2 får ni en faktura från oss varje månad. Detta gäller

  • sjukpension
  • familjepension (för den som tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp/år)
  • ITPK (premiebestämd ålderspension).

Har ni tecknat TGL i Alecta ingår dessa premier också i fakturan från oss.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm